SALMS

LLIBRE V

 114

 

Tremola, oh terra, davant del Senyor


1 Quan els fills d’Israel sortiren d’Egipte,

la casa de Jacob d’entre un poble estrany,

2 Judà esdevingué el seu santuari,

la terra d’Israel, la seva propietat.


3 El mar, en veure’ls, s’apartà,

i el riu Jordà se’n tornà enrere;

4 les muntanyes saltironaven com moltons,

i els turons, com si fossin anyells.


5 Què tenies, oh mar, que fugies?

I tu, Jordà, que et feies enrere?

6 Vosaltres, muntanyes, per què saltàveu com moltons,

i vosaltres, turons, com si fóssiu anyells?


7 Tremola, oh terra, davant del Senyor,

a la presència del Déu de Jacob!

8 Ell converteix el rocam en llacuna,

i el penyal en dolls d’aigua viva.