SALMS

LLIBRE V

 113

 

Beneït sigui el nom del Senyor

(Al·leluia!)


1 Lloeu, servents del Senyor,

lloeu el nom del Senyor!

2 Beneït sigui el nom del Senyor,

des d’ara i per sempre més.

3 Des de la sortida fins a la posta del sol,

sigui lloat el nom del Senyor.

4 El Senyor és excels per damunt de tots els pobles,

la seva glòria s’eleva més enllà del cel.


5 Qui és com el Senyor, Déu nostre,

que té en les altures la seva estada,

6 que es rebaixa per mirar,

el cel i la terra?

7 Ell aixeca de la pols l’indefens,

fa alçar el pobre de la immundícia

8 per fer-lo seure entre els prínceps,

amb els nobles del seu poble.

9 Que instaura en família la que era estèril,

la fa mare amb el goig dels fills.

Al·leluia!