SALMS

LLIBRE V

 111

 

Les obres del Senyor són magnífiques

(Al·leluia!)


Àlef


1 Vull lloar el Senyor amb tot el cor,


Bet


en el consell dels justos i en l’assemblea.


Guímel


2 Les obres del Senyor són magnífiques,


Dalet


meditades per tots els qui hi troben complaença.


Het


3 La seva obra és gloriosa i esplèndida,


Uau


i la seva bondat afermada per sempre.


Zain


4 Instituí un memorial dels seus prodigis;


Het


benigne i compassiu és el Senyor.


Tet


5 Va proveir els seus fidels,


Iod


sempre té present el seu pacte.


Caf


6 Demostrà al seu poble la potència dels seus actes,


Làmed


repartint-los les possessions dels pagans.


Mem


7 Tot el que ell fa és fidel i conforme a justícia,


Nun


tots els seus preceptes són permanents,


Sàmec


8 establerts per sempre més,


Ain


i són fets amb la veritat i la rectitud.


Pe


9 Disposà redempció per al seu poble,


Sade


establí per sempre el seu pacte.


Cof


El seu nom és sant i venerable.


Reix


10 El principi de la saviesa és el respecte al Senyor,


Xin


demostren bon seny tots els qui ho practiquen.


Tau


La seva lloança subsisteix per sempre més.