SALMS

LLIBRE I

 1

 

Com un arbre entre recs d’aigua


1 Feliç l’home que no es deixa portar

pel consell dels dolents,

ni posa el peu en el camí dels pecadors,

ni s’asseu en companyia dels burletes;

2 ans es complau en la llei del Senyor

i la medita de nit i de dia.

3 Serà com un arbre arrelat entre recs d’aigua,

que dóna fruit quan n’és el temps

i el seu fullatge mai no s’emmusteeix:

tot el que emprengui anirà per bé.


4 No pas així els dolents, no pas així;

seran com la palla que el vent dispersa.

5 Els dolents no podran reeixir en el judici,

ni els pecadors en la congregació dels justos,

6 perquè el Senyor vetlla el camí dels justos,

però el dels impius duu a la perdició.