PROVERBIS

 7

 

Les males arts de la seductora


1 Fill meu, guarda les meves paraules

i conserva com un tresor els meus manaments;

2 Viuràs si observes els meus preceptes,

i les meves lliçons com la nineta dels teus ulls.

3 Lliga-te’ls als dits,

grava-te’ls a la taula del teu cor.

4 Digues a la saviesa: “Tu ets la meva germana”,

i tracta de parenta la intel·ligència,

5 a fi que et guardi de la dona forastera,

de l’estranya de parla falaguera.

6 Quan des de la finestra de casa meva,

a través de l’enreixat, mirava cap enfora,

7 contemplant el grup dels ingenus,

vaig veure entre el jovent un xicot poc entenimentat;

8 anava passejant pel carrer,

prop de la seva cantonada,

i prenia el camí de casa d’ella.

9 Era al capvespre, quan el dia declina

i cau la nit i la foscor.

10 En això, una dona li surt al pas,

vestida de prostituta i duent l’astúcia al cor.

11 És apassionada i desimbolta,

no pot suportar estar-se a casa;

12 tan aviat és al carrer com a les places,

i es posa a l’aguait a cada cantonada.

13 Ella se li abraça i el besa,

i, amb un posat descarat, li diu:

14 “Havia d’oferir un sacrifici d’acció de gràcies,

i avui he complert el meu vot;

15 per això he sortit al teu encontre,

a buscar-te, i t’he trobat.

16 Tinc el meu llit parat amb cobertors,

he desplegat la vistosa llenceria egípcia,

17 l’he perfumada amb mirra,

amb àloe i canyella.

18 Vine, embriaguem-nos de carícies fins al matí,

gaudim junts de l’amor,

19 que el marit no és a casa;

és a fer un viatge molt lluny,

20 s’ha endut la bossa dels diners

i no tornarà fins al mes vinent.”

21 El sedueix amb la seva facilitat de paraula,

l’encisa amb la falagueria dels seus llavis.

22 Ell la segueix a l’acte,

com un bou que va a l’escorxador,

com un estúpid a engrillonar-se,

23 fins que una llança li travessi el cor,

com es precipita l’ocell al filat

sense adonar-se que li costarà la vida.

24 Ara, doncs, fill meu, escolta’m,

i para atenció a les lliçons de la meva boca:

25 que el teu cor no es desviï vers els camins d’ella,

ni et deixis perdre per les seves roderes;

26 són moltes les víctimes que ha fet caure,

i nombrosos tots els qui ha matat.

27 La seva casa és una via al sepulcre

que davalla a les cambres de la mort.