PROVERBIS

 29

 

Qui confia en el Senyor està protegit


1 Aquell qui davant les reprensions fa el rebel,

de sobte serà destruït sense remei.

2 Quan els justos imperen, el poble s’alegra;

però quan domina el malvat, el poble gemega.

3 Qui estima la saviesa alegra el seu pare;

qui freqüenta les rameres dissipa la seva herència.

4 Un rei, aplicant la justícia, aferma el país,

però el qui aplica exaccions l’arruïna.

5 L’home que adula el proïsme

li estén una xarxa sota els peus.

6 En el pecat de l’home dolent hi ha una trampa,

però el just exulta i s’alegra.

7 El just comprèn la causa del pobre,

el pervers no sap què cosa és la comprensió.

8 Els homes descreguts porten l’agitació a la ciutat,

però els savis calmen la còlera.

9 Si el savi discuteix amb el neci,

tant si s’enutja com si riu, no en traurà res.

10 Els homes sanguinaris odien l’íntegre,

però els rectes protegeixen la seva vida.

11 El neci desfoga tot el seu despit,

però el savi el reté i l’assossega.

12 Quan el governant fa cas de paraules mentideres,

tots els seus servidors esdevenen dolents.

13 El pobre i l’opressor són oposats;

el Senyor aclareix els ulls de tots dos.

14 El rei que judica amb equitat els humils

té el tron afermat per sempre.

15 El bastó i la reprensió proporcionen saviesa,

però el noi consentit és la vergonya de la mare.

16 Quan els malvats pugen, creixen els delictes;

però els justos podran veure com cauen.

17 Corregeix el teu fill i et donarà descans,

i t’omplirà l’ànima de satisfacció.

18 Quan manca revelació, el poble es desenfrena,

però el qui guarda la llei és feliç.

19 Amb paraules no es pot corregir un esclau,

perquè si bé les entén, no les compleix.

20 ¿Has vist un home sempre disposat a parlar?

Més es pot esperar d’un neci que no pas d’ell.

21 L’esclau massa ben tractat des de la infància

acabarà pensant que és un fill de la casa.

22 L’home violent provoca baralles,

i el furibund s’omple de pecats.

23 L’orgull de l’home causa humiliació,

però el d’esperit humil obté honors.

24 El còmplice d’un lladre menysprea la pròpia vida,

perquè sent el jurament i no ho confessa.

25 Témer els homes és un engany,

però qui confia en el Senyor està protegit.

26 Molts busquen el favor del qui mana,

però l’avaluació de cada u prové del Senyor.

27 Els justos detesten l’home pervers,

el malvat detesta el qui es comporta rectament.