OSEES

 6

 

Penediment superficial d’Israel

1 ‘Veniu i retornem al Senyor;
si ell ha trossejat, també ens guarirà;
si ell ha ferit, també ens embenarà.
2 Ens tornarà a donar vida en dos dies,
i al tercer dia ens aixecarà
perquè visquem a la seva presència.
3 Sapiguem prosseguir en el coneixement del Senyor.
La seva eixida és tan segura com l’aurora;
vindrà a nosaltres com la pluja de tardor,
com el ruixat primaveral que rega la terra.’
4 “Què he de fer amb tu, Efraïm?
Què he de fer amb tu, Judà?
La vostra pietat és com la boira del matí,
com la rosada que s’evapora de seguida.
5 Per això els he trinxat per mitjà dels profetes,
els he matat amb les paraules de la meva boca,
i la meva sentència vindrà fulminant.
6 El que jo vull és misericòrdia i no sacrificis,
coneixement de Déu i no pas holocaustos.
7 Però ells, com al lloc d’Adam, han violat el pacte;
allí van prevaricar contra mi.
8 Guilad és una ciutat de malfactors,
tota ella tacada de sang.
9 Com emboscada de bandits esperant algú,
així és la colla de sacerdots:
assassinen pel camí de Siquem
i cometen infàmies.
10 A la casa d’Israel he vist coses espantoses;
allà s’ha prostituït Efraïm, s’ha contaminat Israel.
11 També per a tu, Judà, hi ha preparada una collita,
per a quan faci tornar del captiveri el meu poble.