OSEES

 4

 

El plet del Senyor amb Israel

1 Escolteu la paraula del Senyor, fills d’Israel, perquè el Senyor té un plet contra els habitants del país:
“Ja que no hi ha lleialtat ni amor
ni coneixement de Déu, en aquesta terra,
2 sinó perjuri i mentida, assassinat i rapinya,
adulteri i violència, només sang i més sang,
3 per això, el país estarà de dol
i defalliran tots els qui hi habitin,
junt amb les bèsties del camp i les aus del cel;
fins i tot desapareixeran els peixos del mar.

Acusació contra els sacerdots

4 “Que ningú no protesti ni recrimini ningú,
perquè el teu poble és com els qui pledegen contra el sacerdot.
5 Tu ensopegaràs a ple dia,
i, de nit, junt amb tu ensopegarà el profeta;
faré callar la teva mare.
6 El meu poble serà destruït per falta d’enteniment.
Perquè has rebutjat el coneixement,
jo et rebutjaré del meu sacerdoci;
i perquè has oblidat la llei del teu Déu,
jo també m’oblidaré dels teus fills.
7 Tal com s’anaven multiplicant, anaven pecant contra mi;
per tant, jo canviaré la seva glòria en ignomínia.
8 S’alimenten del pecat del meu poble,
i desitgen que segueixi pecant.
9 Però el poble i els sacerdots tindran la mateixa sort:
els castigaré per la seva conducta,
els faré pagar les seves males accions.
10 Menjaran, però no s’atiparan;
fornicaran, però no es multiplicaran,
perquè han abandonat el Senyor.

La idolatria d’Israel

11 “Fornicació, vi i most fan perdre el seny.
12 El meu poble consulta el seu ídol de fusta,
i un tros de pal li dóna respostes;
un esperit de prostitució l’esgarria,
i s’han prostituït abandonant el seu Déu.
13 Dalt el cim de les muntanyes fan sacrificis,
cremen ofrenes sobre els turons,
sota les alzines, els pollancres i els roures
que tenen l’ombra agradable.
Per això les vostres filles es prostitueixen
i les vostres nores adulteren.
14 No castigaré les vostres filles perquè es prostitueixen ni les vostres nores perquè siguin adúlteres,
perquè ells mateixos s’apleguen amb les rameres
i ofereixen sacrificis amb les prostitutes sagrades:
així es perd el poble mancat d’enteniment.
15 Si tu, Israel, et prostitueixes,
que almenys Judà no se’n faci culpable.
No aneu a Guilgal ni pugeu a Betaven;
no jureu per la vida del Senyor.
16 Ja que Israel s’ha encabritat com una vedella indòmita,
¿els ha de pasturar el Senyor, com uns anyells, en amplis pasturatges?
17 Efraïm s’ha afeccionat als ídols;
deixa’ls estar!
18 Quan se’ls passa l’embriaguesa,
es lliuren a la prostitució;
s’estimen més la ignomínia que el seu escut.
19 Les ales del vent els té embolcallats,
i s’hauran d’avergonyir dels seus sacrificis.