OSEES

 12

 

Falsedat i engany del poble de Déu

1 “Efraïm s’alimenta de vent
i empaita el llevant tot el dia;
multiplica falsedat i violència.
Fan un pacte amb els assiris
i tributen oli a l’Egipte.
2 També amb Judà el Senyor té un plet,
i castigarà Jacob d’acord amb la seva conducta,
el retribuirà segons els seus fets.
3 Ja en el si matern va agafar el seu germà pel taló,
i ja adult es va enfrontar amb Déu.
4 Va lluitar amb l’àngel i el va vèncer,
plorant li va suplicar gràcia.
A Betel el va retrobar, i allà li va parlar:
5 El Senyor és el Déu Totpoderós,
Senyor Etern és el seu nom!
6 Tu, per tant, retorna al teu Déu;
practica la bondat i la justícia
i espera en el teu Déu constantment.
7 El cananeu es val de balances falsejades,
li agrada defraudar.
8 I Efraïm diu: Realment sóc ric,
he aconseguit una fortuna;
i en allò que m’he guanyat no hi trobaran cap infracció ni pecat.
9 Però jo sóc el Senyor, el teu Déu,
des de la terra d’Egipte;
encara et faré habitar en tendes,
com en els dies del nostre encontre.
10 He parlat als profetes
i he multiplicat les visions,
i per mitjà dels profetes he parlat amb paràboles.
11 Si Guilad és ple d’iniquitat i mentida,
a Guilgal han sacrificat vedells;
per això els seus altars esdevindran
un munt de pedres
entre els solcs de les feixes.
12 Jacob hagué de fugir a la Plana d’Aram;
Israel es va fer servent per una dona,
i per una altra dona va guardar ramats.
13 Per mitja d’un profeta,
el Senyor va fer pujar Israel de l’Egipte;
i per mitjà d’un profeta fou guardat.
14 Efraïm s’ha tornat un amarg provocador,
per això el Senyor farà que el seu crim reverteixi sobre ell mateix,
li farà pagar les ofenses.