EL PENTATEUC

NOMBRES

 8

 

 

Instal·lació del lampadari

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Parla així a Aaron: Quan instal·lis els gresols, els set gresols han d’il·luminar cap a la part davantera del lampadari.”
3 I Aaron ho va fer així. Va penjar els gresols davant el lampadari, tal com el Senyor havia manat a Moisès.
4 El lampadari era tot d’una peça d’or massís; des del peu fins a les flors era d’or amartellat. El lampadari es va construir tal com el Senyor havia indicat a Moisès.

Consagració dels levites

5 I el Senyor va parlar a Moisès i li digué:
6 “Separa els levites d’entre els fills d’Israel i purifica’ls.
7 Això és el que has de fer amb ells, per purificar-los: espargeix damunt d’ells aigua de l’ofrena pel pecat, i ells es passaran la navalla per tot el cos, es rentaran els vestits i es purificaran.
8 Prendran un vedell, amb la corresponent ofrena vegetal de flor de farina pastada amb oli. Prendràs per a tu un altre vedell, com a sacrifici pel pecat,
9 i faràs que els levites es presentin davant el Tabernacle de Reunió; i reuniràs tota la congregació dels fills d’Israel.
10 Faràs que els levites es presentin davant el Senyor, i els fills d’Israel imposaran les mans damunt els levites.
11 Aaron oferirà els levites com a ofrena bressolada davant el Senyor, de part dels fills d’Israel, per a ser dedicats al Senyor.
12 Després, els levites posaran les seves mans damunt el cap dels vedells, i oferiran l’un en sacrifici pel pecat i l’altre com a holocaust al Senyor, per acomplir l’expiació dels levites.
13 Tot seguit posaràs els levites drets davant Aaron i els seus fills, i els oferiràs com una ofrena gronxada al Senyor.
14 D’aquesta manera separaràs els levites d’entre els fills d’Israel, per tal que siguin per a mi.
15 Acabat, els levites entraran a servir al Tabernacle de Reunió. Els purificaràs i els oferiràs com una ofrena bressolada,
16 perquè ells em són totalment consagrats, a mi, d’entre els fills d’Israel, en substitució de tots els qui obren matriu, és a dir, els primogènits; de tots els fills d’Israel, els he pres per a mi.
17 Per això em pertanyen tots els primogènits dels fills d’Israel, tant d’homes com d’animals, perquè, el dia que vaig colpejar tots els primogènits del país d’Egipte, me’ls vaig reservar per a mi.
18 Ara, però, prenc els levites en substitució de tots els primogènits dels fills d’Israel,
19 i cedeixo els levites com a donació de part dels fills d’Israel a Aaron i als seus fills, a fi que compleixin el servei que correspon als fills d’Israel al Tabernacle de Reunió i perquè facin l’expiació a favor dels fills d’Israel, per tal de preservar-los; que no caigui cap càstig enmig dels fills d’Israel, si s’acostaven al Santuari.”
20 I Moisès i Aaron, amb tota la congregació dels fills d’Israel, així ho van complir amb els levites; d’acord amb tot allò que el Senyor havia manat a Moisès, en relació als levites, així ho van fer amb ells els fills d’Israel.
21 Els levites es van purificar i es van rentar els vestits, i Aaron els va presentar com a ofrena bressolada davant el Senyor i va fer expiació per ells, per tal de purificar-los.
22 Després d’això, els levites van entrar a prestar servei al Tabernacle de Reunió davant d’Aaron i els seus fills. Tal com el Senyor havia ordenat a Moisès respecte als levites, així ho van fer amb ells.

El període de servei

23 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
24 “Això és el que pertoca als levites: De vint-i-cinc anys en amunt entraran a acomplir el seu ministeri al servei del Tabernacle de Reunió.
25 A l’edat de cinquanta anys, deixarà de ser servent d’aquest ministeri i ja no servirà més.
26 No obstant, ajudarà els seus germans en el Tabernacle de Reunió en la tasca d’allò que els està encomanat, però no prestarà servei. Així faràs amb els levites, quant al compliment de les seves obligacions.”