EL PENTATEUC

NOMBRES

 5

 

 

Exclusió dels impurs

5 El Senyor va parlar a Moisès, i li digué:
2 “Mana als fills d’Israel que treguin fora del campament tots els leprosos, tots els qui pateixin escolament i els contaminats per un cadàver.
3 Feu-los fora; tant si és home com si és dona, els traureu fora del campament, per tal que no contaminin els seus campaments, enmig dels quals jo hi faig estada.”
4 Els fills d’Israel van obeir i els van expulsar fora del campament; tal com el Senyor havia manat a Moisès, així ho van fer els fills d’Israel.

Llei de compensació

5 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
6 “Digues als fills d’Israel: Si un home o una dona fa algun tort al proïsme, comet un pecat contra el Senyor; es considerarà culpable.
7 Confessarà el pecat comès i restituirà totalment el perjudici causat, afegint-hi la cinquena part del seu valor, i ho lliurarà al perjudicat.
8 Si aquell home no té cap parent pròxim a qui poder restituir allò que ha defraudat, la compensació per la culpa es farà al Senyor, i serà per al sacerdot, a més del moltó expiatori amb què el sacerdot farà l’expiació pel culpable.
9 I tota ofrena alçada de les coses consagrades que els fills d’Israel presenten al sacerdot serà per a ell.
10 Allò que algú consagra, és seu; i allò que algú dóna al sacerdot, serà d’ell.”

La llei de la gelosia

11 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
12 “Parla als fills d’Israel i digues-los: Si la dona d’un home es desvia i és deslleial amb ell, caient en infidelitat,
13 per haver jagut un altre home amb ella d’amagat del marit, i el fet quedés ocult, per haver-se contaminat sense que ningú no ho veiés ni fos sorpresa en el fet,
14 si el marit entra en sospites i agafa gelosia de la seva dona, en cas que s’hagi contaminat, o si el marit entra en sospites i agafa gelosia encara que ella no s’hagi contaminat,
15 aquell home portarà la seva dona al sacerdot i presentarà per ella l’ofrena que correspon: una desena part d’efà (uns tres quilos) de flor de farina d’ordi. No vessarà damunt d’ella oli ni hi posarà encens, perquè és ofrena vegetal de gelosia, una ofrena rememorativa per a revelar un pecat.
16 Llavors el sacerdot la presentarà i la farà estar dempeus davant del Senyor.
17 El sacerdot prendrà aigua sagrada en un vas de terrissa, prendrà pols de terra del Tabernacle i empolsarà l’aigua.
18 El sacerdot, mentre la dona està dempeus davant del Senyor, l’escabellarà i posarà a les seves mans l’ofrena vegetal de rememoració, que és ofrena vegetal de gelosia. El sacerdot tindrà a les mans les aigües amargues de la maledicció.
19 Llavors el sacerdot adjurarà la dona i li dirà: Si cap home no ha jagut amb tu, si no t’has desviat de la potestat del teu marit cap a la impuresa, queda immune d’aquestes aigües amargues de la maledicció.
20 Però, si t’has desviat de la potestat del teu marit cap a la impuresa, jaient amb algun home fora del qui és el teu marit
21 (aquí el sacerdot adjurarà la dona amb un jurament imprecatori i li dirà): Que el Senyor et posi a tu com a maledicció i execració enmig del teu poble, fent el Senyor estèril el teu si i que s’infli el teu ventre;
22 i que aquesta aigua portadora de maledicció et penetri les entranyes, t’infli el ventre i faci estèril el teu si. I la dona respondrà: Amén, així sigui.
23 Llavors el sacerdot escriurà en un full aquestes imprecacions i les esborrarà dins les aigües amargues.
24 Abans que la dona begui l’aigua amarga de la maledicció, a fi que l’aigua de la maledicció entri dins d’ella per a produir-li amargor,
25 el sacerdot prendrà de les mans de la dona l’ofrena vegetal de la gelosia, gronxarà l’ofrena davant del Senyor i la presentarà a l’altar.
26 El sacerdot prendrà un grapat de l’ofrena vegetal del seu memorial i el farà consumir a l’altar, i després farà que la dona begui aquelles aigües.
27 Quan li hagi fet beure les aigües, succeirà que, si ella s’ha contaminat desviant-se del seu marit, les aigües de la maledicció li entraran per produir-li amargor, el seu ventre s’inflarà i el seu si es tornarà estèril, i aquella dona esdevindrà com una maledicció i una execració enmig del seu poble.
28 Però, si la dona no s’ha contaminat, sinó que és pura, quedarà immune i podrà tenir fills.”
29 Aquesta és la llei de la gelosia, en cas que una dona que està sota la potestat del seu marit s’hagi desviat i s’hagi contaminat;
30 o, en cas que un home entri en sospites i agafi gelosia de la seva dona: posarà la seva dona davant del Senyor i el sacerdot li aplicarà tota aquesta llei.
31 El marit quedarà lliure de culpa, però la dona es carregarà amb la seva iniquitat.