EL PENTATEUC

NOMBRES

 35

 

 

La part dels levites

1 El Senyor va parlar a Moisès, a les estepes de Moab, prop del Jordà, davant de Jericó, i li digué:
2 “Ordena als fills d’Israel que, de la porció d’heretat pròpia, cedeixin als levites poblacions on puguin habitar i també els terrenys de pastura que envolten aquelles poblacions, com a donació als levites.
3 Les poblacions seran per a habitatge i els pasturatges seran per al bestiar, els seus ramats i tots els seus animals.
4 Els pasturatges entorn de les poblacions que cedireu als levites s’estendran mil colzades, des del mur, tot al voltant.
5 Amidareu al defora de la població: dues mil colzades pel costat d’orient, dues mil colzades pel costat de migdia, dues mil colzaldes pel costat de ponent, i dues mil colzades pel costat del nord, i la població quedarà al bell mig. Això constituirà els pasturatges de les poblacions.
6 De les poblacions que cedireu als levites, sis seran ciutats de refugi, que establireu perquè l’homicida s’hi pugui refugiar, i endemés els cedireu quaranta-dues poblacions més.
7 El total de poblacions que heu de cedir als levites són quaranta-vuit poblacions, amb els seus pasturatges.
8 Les poblacions que heu de cedir de les possessions dels fills d’Israel, les prendreu en major quantitat del més gran, i en menor quantitat del més petit; cadascú cedirà als levites una part proporcional de les poblacions que li hagin
correspost com a herència.”

Les ciutats de refugi

9 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
10 “Parla als fills d’Israel i digues-los: Quan haureu passat el Jordà cap a la terra de Canaan,
11 us designareu poblacions que seran ciutats de refugi per a vosaltres, a fi que pugui refugiar-s’hi l’homicida que mati algú involuntàriament.
12 Aquestes ciutats seran de refugi contra el venjador de sang, a fi que l’homicida no mori abans de comparèixer a judici davant la congregació.
13 De les poblacions cedides, un total de sis us serviran de ciutats refugi.
14 Tres de les ciutats les triareu de l’altra banda del Jordà, i les altres tres les triareu de la terra de Canaan; seran ciutats de refugi.
15 Tant per als fills d’Israel com per al foraster o exiliat que visqui entre vosaltres, aquestes ciutats serviran de refugi perquè pugui refugiar-s'hi qualsevol persona que hagi mort algú sense voler.
16 Però si l’ha ferit amb un instrument de ferro i li ha causat la mort, és un homicida; l’homicida haurà de morir irremissiblement.
17 Si l’ha ferit d’un cop de pedra que pot ser mortal, i de resultes mor, és un homicida; haurà de morir irremissiblement.
18 Si l’ha ferit amb un estri de fusta que pot ser mortal, i de resultes mor, és un homicida; haurà de morir irremissiblement.
19 El mateix venjador de sang farà morir l’homicida: allà on el trobi el matarà.
20 Si per odi l’empeny o llença alguna cosa contra ell amb mala intenció, i li causa la mort,
21 o si per rancúnia li dóna un cop de puny que li causa la mort, haurà de morir irremissiblement; és un homicida. El venjador de sang, quan el trobi, el podrà matar.
22 Però si és per accident, i no per enemistat, que l’ha colpejat o ha llençat damunt seu qualsevol objecte sense mala intenció,
23 o sense veure’l ha deixat caure damunt seu alguna pedra que pot ser mortal, i de resultes mor, sense tenir-li enemistat ni voler-li cap mal,
24 llavors, la congregació jutjarà entre el qui ha causat la mort i el venjador de sang, segons les normes següents:
25 la congregació salvarà l’homicida de la mà del venjador de sang i el farà tornar a la seva ciutat de refugi on s’havia exiliat, i hi viurà fins que el gran sacerdot ungit amb l’oli sagrat hagi mort.
26 Però si es dóna el cas que l’homicida surt dels límits de la ciutat de refugi on s'ha exiliat
27 i el venjador de sang el troba fora dels límits de la seva ciutat de refugi el mata, no li serà imputada la seva sang,
28 perquè [aquell] s’havia de quedar a la seva ciutat de refugi fins que morís el gran sacerdot. Només després de la mort del gran sacerdot podrà tornar a la terra de la seva propietat.
29 Això serà una normativa legal per a vosaltres i totes les vostres generacions, a tot arreu on habitareu.

Sobre testimonis i rescats

30 Tot aquell qui mati una persona se’l farà morir mitjançant la declaració de testimonis; però un sol testimoni no podrà declarar contra ningú per fer-lo morir.
31 No acceptareu cap rescat per la vida de l’homicida culpable de mort, sinó que haurà de morir irremissiblement.
32 Tampoc no acceptareu cap rescat per la vida del qui ha fugit a una ciutat de refugi, perquè torni a viure al seu país abans de la mort del gran sacerdot.
33 No profanareu la terra on viviu, ja que la sang profana la terra, i no hi ha expiació per a la terra de la sang que s’hi ha vessat, si no és amb la sang del qui l’ha vessada.
34 Per tant, no contaminareu la terra on habiteu, enmig de la qual jo habito, perquè jo, el Senyor, habito enmig dels fills d’Israel.”