EL PENTATEUC

NOMBRES

 29

 

 

La festa de les trompetes

1 “El setè mes, el primer dia del mes, tindreu una reunió santa i no fareu cap treball servil. Anunciareu el dia amb toc de trompetes,
2 i oferireu en holocaust de grata fragància al Senyor un vedell, un moltó i set anyells d’un any, sense tara,
3 amb les corresponents ofrenes vegetals de flor de farina pastada amb oli: tres desenes parts pel vedell, dues desenes parts pel moltó,
4 i una desena per cada un dels set anyells.
5 També un boc com a ofrena pel pecat, per complir la vostra expiació.
6 Això, a més de l’holocaust mensual i la seva ofrena vegetal, l’holocaust perpetu i la seva ofrena vegetal, juntament amb les libacions prescrites corresponents, conforme a la llei, com a ofrena encesa al Senyor, de perfum suau.

Les ofrenes del dia de l’expiació

7 El dia deu d’aquest mes setè tindreu una reunió santa, dejunareu i no fareu cap mena de treball.
8 Presentareu en holocaust de grata fragància al Senyor un vedell, un moltó i set anyells d’un any, sense tara,
9 amb la corresponent ofrena vegetal de flor de farina pastada amb oli: tres desenes parts pel vedell, dues desenes pel moltó,
10 i una desena per cada un dels anyells.
11 També un boc com a ofrena pel pecat, a més de l’ofrena pel pecat del dia d’expiació, l’holocaust perpetu amb la seva ofrena vegetal i les corresponents libacions.

Les ofrenes durant la festa dels Tabernacles

12 El dia quinze d’aquest mes setè tindreu una reunió santa i no fareu cap treball servil. Guardareu una festa solemne al Senyor durant set dies.
13 Presentareu en holocaust, com a ofrena encesa al Senyor, tretze vedells, dos moltons i catorze anyells d’un any, sense tara,
14 amb les seves ofrenes vegetals de flor de farina pastada amb oli: tres desenes parts per cada un dels tretze vedells, dues desenes per cada un dels dos moltons,
15 i una desena per cada un dels catorze anyells.
16 També un boc com a ofrena pel pecat, a més de l’holocaust perpetu i l’ofrena vegetal amb les seves libacions.
17 El segon dia oferireu dotze vedells, dos moltons i catorze anyells d’un any, sense tara;
18 amb l’ofrena vegetal i les libacions corresponents als vedells, els moltons i els anyells, d’acord amb el seu nombre i tal com està prescrit.
19 També un boc com a ofrena pel pecat, a més de l’holocaust perpetu i la seva ofrena vegetal, amb les seves libacions.
20 El tercer dia, onze vedells, dos moltons i catorze anyells d’un any, sense tara,
21 amb l’ofrena vegetal i les libacions corresponents als vedells, els moltons i els anyells, d’acord amb el seu nombre i tal com està prescrit.
22 També un boc com a ofrena pel pecat, a més de l’holocaust perpetu i la seva ofrena vegetal, amb les seves libacions.
23 El quart dia, deu vedells, dos moltons i catorze anyells d’un any, sense tara,
24 amb l’ofrena vegetal i les libacions corresponents als vedells, els moltons i els anyells, d’acord amb el seu nombre i tal com està prescrit.
25 També un boc com a ofrena pel pecat, a més de l’holocaust perpetu i la seva ofrena vegetal, amb les seves libacions.
26 El cinquè dia, nou vedells, dos moltons i catorze anyells d’un any, sense tara,
27 amb l’ofrena vegetal i les libacions corresponents als vedells, els moltons i els anyells, d’acord amb el seu nombre i tal com està prescrit.
28 També un boc com a ofrena pel pecat, a més de l’holocaust perpetu i la seva ofrena vegetal, amb les seves libacions.
29 El sisè dia, vuit vedells, dos moltons i catorze anyells d’un any, sense tara,
30 amb l’ofrena vegetal i les libacions corresponents als vedells, els moltons i els anyells, d’acord amb el seu nombre i tal com està prescrit.
31 També un boc com a ofrena pel pecat, a més de l’holocaust perpetu i la seva ofrena vegetal, amb les seves libacions.
32 El setè dia, set vedells, dos moltons i catorze anyells d’un any, sense tara,
33 amb l’ofrena vegetal i les libacions corresponents als vedells, els moltons i els anyells, d’acord amb el seu nombre i tal com està prescrit.
34 També un boc com a ofrena pel pecat, a més de l’holocaust perpetu i la seva ofrena vegetal, amb les seves libacions.
35 El vuitè dia tindreu la reunió solemne i no fareu cap treball servil.
36 Presentareu en holocaust, com a ofrena encesa de grata fragància al Senyor, un vedell, un moltó i set anyells d’un any, sense tara,
37 amb l’ofrena vegetal i les libacions corresponents al vedell, al moltó i als anyells, d’acord amb el seu nombre i tal com està prescrit.
38 També un boc com a ofrena pel pecat, a més de l’holocaust perpetu i la seva ofrena vegetal, amb les seves libacions.
39 Això és el que heu d’oferir al Senyor en les vostres festes solemnes, a més dels vostres vots i les vostres ofrenes voluntàries, dels vostres holocaustos, de les vostres ofrenes vegetals, de les vostres libacions i de les vostres ofrenes de reconciliació.”
40 I Moisès va comunicar als fills d’Israel tot el que el Senyor li havia manat.