EL PENTATEUC

NOMBRES

 25

 

 

Apostasia d’Israel a Xitim

1 Mentre Israel estava a Xitim, el poble va començar a prostituir-se amb les filles de Moab.
2 Aquestes invitaven el poble als sacrificis que oferien als seus déus, i el poble participà en els àpats i va adorar els seus déus.
3 De manera que Israel es va lliurar a Baal-Peor, i el Senyor es va indignar contra Israel.
4 I el Senyor digué a Moisès: “Agafa tots els dirigents del poble i executa’ls davant el Senyor, a plena llum del sol, i la forta ira del Senyor s’apartarà d’Israel.”
5 Moisès digué als jutges d’Israel: “Mateu cada un dels vostres que s’hagi sotmès a Baal-Peor.”
6 Succeí que un home dels fills d’Israel va arribar i va introduir una madianita a la pròpia família, a la vista de Moisès i de tota la congregació dels fills d’Israel, quan ells estaven plorant a l’entrada del Tabernacle de Reunió.
7 En veure-ho, Pinhàs, fill d’Eleazar, fill del sacerdot Aaron, es va aixecar d’entre la congregació, va empunyar la llança,
8 va entrar darrere l’israelita fins a l’alcova i els va traspassar tots dos pel ventre, a l’israelita i a la dona. Així es va aturar la plaga que afligia els fills d’Israel.
9 Els morts en aquella plaga van ser vint-i-quatre mil.
10 Llavors el Senyor va parlar a Moisès i li digué:
11 “Pinhàs, fill d’Eleazar, fill del sacerdot Aaron, ha apartat el meu furor de damunt els fills d’Israel, perquè ha demostrat el seu zel enmig d’ells; per això no he acabat amb els fills d’Israel, endut pel meu zel.
12 Per tant, digues-li: Jo li concedeixo el meu pacte de pau,
13 que serà per a ell i per als seus descendents un pacte de sacerdoci perpetu, perquè s’ha mostrat ple de zel pel seu Déu i ha fet expiació pels fills d’Israel.”
14 L’israelita que va ser mort junt amb la madianita es deia Zimrí, fill de Salú, un principal d’una casa paterna de Simeó.
15 I el nom de la madianita morta era Cozbí, filla de Sur, que era cap d’un clan d’una casa paterna de Madian.
16 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
17 “Ataqueu els madianites i mateu-los;
18 perquè ells s’han fet enemics vostres per l’astúcia amb què us han enganyat en el cas de Peor i en el cas de Cozbí, la filla del cap madianita, confrare d’ells, morta el dia de la plaga motivada pel fet de Peor.”