EL PENTATEUC

NOMBRES

 21

 

 

La conquesta d’Hormà

1 Quan el rei cananeu d’Arad, que habitava al Nègueb, va saber que Israel arribava pel camí d’Atarim, va atacar Israel i va fer alguns captius.
2 Llavors Israel va fer aquest vot al Senyor: “Si poses aquesta gent a les meves mans, destruiré completament les seves poblacions.”
3 El Senyor va escoltar la veu d’Israel i li va lliurar el cananeu. Els va destruir completament, a ells i les seves poblacions. Per això a aquell lloc li van posar el nom d’Hormà (extermini).

La serp de bronze

4 Des del mont Or es van posar en marxa camí del Mar Roig, a fi de vorejar la terra d’Edom. En el camí, el poble es va impacientar,
5 i va parlar contra Déu i contra Moisès: “Per què ens heu fet pujar de l’Egipte per morir en aquest desert, on no hi ha ni pa ni aigua? Estem fastiguejats fins a l’ànima d’aquest pa miserable!”
6 Llavors el Senyor va enviar contra el poble unes serps ardents que picaven el poble; i molta gent d’Israel va morir.
7 El poble va acudir a Moisès i li digué: “Hem pecat per haver parlat contra el Senyor i contra tu. Prega al Senyor que aparti de nosaltres les serps.” Moisès va pregar pel poble,
8 i el Senyor li digué: “Fes-te una serp ardent i penja-la dalt d’un pal, i serà que tothom que hagi estat picat i la miri es posarà bo.”
9 Moisès va fer una serp de bronze i la va penjar dalt d’un pal, i succeí que, si alguna serp havia picat algú, si aquest mirava la serp de bronze es posava bo.

Diverses etapes

10 Els fills d’Israel van marxar i van acampar a Obot.
11 Partint d’Obot van acampar a les ruïnes d’Abarim, al desert que hi ha enfront de Moab, per la banda de sol ixent.
12 Van partir d’allí i van acampar al torrent Zèred.
13 Van partir d’allí i van acampar a l’altra banda de l’Arnon, al desert que s’estén des del territori dels amorreus, i l’Arnon fa de frontera de Moab, entre els moabites i els amorreus.
14 Per això es diu al llibre de les Guerres del Senyor:
“Vaheb, prop de Subà i el torrent Arnon,
15 a les vessants de les valls,
que s’estén fins a l’emplaçament d’Ar
i es repenja al terme de Moab.”
16 D’allí partiren cap a Beer (que vol dir ‘pou’). Aquest era aquell pou del qual va dir el Senyor a Moisès: “Aplega el poble i els donaré aigua.”
17 Llavors Israel va cantar aquest càntic:
“Brolla, pou! Canteu-li!
18 Pou que van excavar els prínceps,
que els prohoms del poble van aprofundir amb el ceptre,
amb els seus bastons.”
Del desert anaren a Matanà.
19 De Matanà a Nahaliel, i de Nahaliel a Bamot.
20 I de Bamot a la vall que és al camp de Moab, al cim del Pisgà, que mira de cara al desert.

Israel derrota Sihon i Og

21 Israel va trametre missatgers a dir a Sihon, el rei dels amorreus:
22 “Voldria passar per la teva terra. No em desviaré per camps ni vinyes, ni beurem aigua de cap pou: anirem pel camí ral fins que hàgim passat el teu terme.”
23 Però Sihon no va permetre que Israel passés pel seu territori, sinó que, aplegant tot el seu poble, es dirigí al desert a l’encontre d’Israel, arribant fins a Jahas, on va lluitar contra Israel.
24 Però Israel l’atacà a tall d’espasa i conquerí el seu país des de l’Arnon fins a Jaboc, fins als límits dels fills d’Amon, perquè la frontera dels fills d’Amon era fortificada.
25 Israel va ocupar totes aquestes ciutats. A totes les poblacions dels amorreus es va establir Israel, des d’Heixbon fins a tots els seus pobles.
26 Heixbon era la ciutat de Sihon, el rei amorreu que havia lluitat contra l’anterior rei de Moab i havia arrabassat de la seva mà tota la seva terra fins a l’Arnon.
27 Per això diuen els trobadors:
“Veniu a Heixbon;
reconstruïu i fortifiqueu la ciutat de Sihon.
28 Perquè ha sortit foc d’Heixbon,
una flama de la ciutat de Sihon
que ha devorat Ar de Moab
i els senyors de les altures de l’Arnon.
29 Ai de tu, Moab!
Estàs perdut, poble del déu Quemoix!
Ha lliurat els seus fills a la desbandada
i les seves filles a l’esclavatge,
a Sihon, el rei amorreu.
30 Els hem vençut! Hem destruït Heixbon;
ho hem arrasat tot des de Dibon fins a Nófah,
fins i tot fins a Medebà.”
31 Així Israel es va instal·lar a la terra dels amorreus.
32 Moisès va enviar a explorar Jazer i la conqueriren, amb els seus poblats, i n’expulsaren els amorreus que hi vivien.
33 Després se’n tornaren i van pujar pel camí de Basan. I Og, el rei de Basan, els va sortir a l’encontre amb tota la seva gent per atacar-los a Edreí.
34 El Senyor digué a Moisès: “No li tinguis por, perquè a ell i tota la seva gent, amb la seva terra, els he posats a les teves mans. I amb ell faràs el que vas fer amb el rei amorreu Sihon, que habitava a Heixbon.”
35 I el van derrotar, amb els seus fills i tota la seva gent, fins a no deixar-li cap supervivent. I es van apoderar de tot el seu territori.