EL PENTATEUC

NOMBRES

 20

 

 

Mort de Maria. Les aigües de Meribà

1 Tota la congregació dels fills d’Israel va arribar al desert de Sin el mes primer, i el poble es va estacionar a Cadeix. Allí va morir Maria i allí fou sepultada.
2 Com que no hi havia aigua per a la congregació, ells es van ajuntar contra Moisès i contra Aaron.
3 El poble es va revoltar contra Moisès i protestaven, i li deien: “Tant de bo haguéssim mort quan van morir els nostres germans davant el Senyor!
4 Per què heu portat l’assemblea del Senyor en aquest desert, per morir aquí nosaltres i el nostre bestiar?
5 Per què ens heu fet pujar d’Egipte per dur-nos en un lloc tan dolent? No és lloc de sembra, ni de figueres, ni de vinyes, ni de magraners; ni tant sols hi ha aigua per a beure!”
6 Llavors Moisès i Aaron es van retirar de la presència de l’assemblea cap a l’entrada del Tabernacle de Reunió i es van abocar de cara a terra, i la glòria del Senyor se’ls aparegué.
7 I el Senyor va parlar a Moisès i li digué:
8 “Pren la vara i aplega la congregació, tu i el teu germà Aaron, i davant d’ells parleu a la roca, i ella deixarà brollar la seva aigua. Faràs brollar per a ells aigua de la roca i donaràs de beure a la congregació i al seu bestiar.”
9 Moisès va agafar la vara de davant el Senyor, tal com ell li havia manat.
10 Moisès i Aaron van reunir la congregació davant la roca i els digué: “Escolteu, ara, rebels! Penseu que d’aquesta roca podrem treure aigua per a vosaltres?”
11 Llavors Moisès alçà la mà i va colpejar la roca amb la vara dues vegades i va sortir un doll abundós d’aigua, i la congregació i el seu bestiar pogueren beure.
12 Però el Senyor digué a Moisès i a Aaron: “Ja que no heu cregut en mi per santificar-me davant dels fills d’Israel, vosaltres no introduireu aquesta congregació a la terra que els he concedit.”
13 Aquestes són les aigües de Meribà (de la discussió), on els fills d’Israel van protestar contra el Senyor i ell els demostrà la seva santedat.

Edom nega el pas franc als israelites

14 Moisès va enviar missatgers, des de Cadeix, al rei d’Edom, per dir-li: “Així diu el teu germà Israel: Tu ja saps tots els sofriments que hem passat.
15 Com els nostres pares van baixar a l’Egipte i ens hi vam estar molt de temps. Els egipcis ens van maltractar, a nosaltres i als nostres pares.
16 Però quan vam clamar al Senyor, ell va atendre la nostra veu i va enviar un àngel que ens va treure d’Egipte, i ara som aquí, a Cadeix, població tocant al teu territori.
17 Permet que passem pel teu territori. No trepitjarem ni camps ni vinyes, ni beurem aigua dels pous. Anirem pel camí ral sense desviar-nos ni a dreta ni a esquerra, fins que hàgim traspassat el teu territori.”
18 Però Edom li va contestar: “No passaràs pel meu país; si no, sortiré armat al teu encontre.”
19 Però els fills d’Israel li respongueren: “Anirem pel camí fressat, i si jo i el meu bestiar haguéssim de beure de les teves aigües, et pagaré el que correspongui. No volem res més que travessar a peu.”
20 Però ell digué: “No passaràs!” I Edom els va sortir a l’encontre amb una nombrosa tropa ben armada.
21 I com que Edom no va deixar passar Israel pel seu territori, Israel es va retirar de les seves fronteres.

Mort d’Aaron

22 Van alçar el campament de Cadeix, i tota la congregació dels fills d’Israel va arribar a la muntanya d’Or.
23 El Senyor va parlar a Moisès i a Aaron al mont Or, tocant a la frontera del país d’Edom, i els va dir:
24 “Aaron es reunirà amb el seu poble, perquè no pot entrar a la terra que he concedit als fills d’Israel, per haver estat rebel a les meves ordres a les aigües de Meribà.
25 Pren Aaron i el seu fill Eleazar i fes-los pujar en aquesta muntanya d’Or.
26 Despullaràs Aaron de les seves vestidures i les posaràs al seu fill Eleazar, i Aaron serà reunit; allí morirà.”
27 Moisès va fer el que el Senyor li havia manat i van pujar al mont Or, a vista de tota la congregació.
28 Moisès tragué les vestidures d’Aaron i les va posar al seu fill Eleazar. I Aaron va morir allí, al cim de la muntanya. Després Moisès i Eleazar van baixar de la muntanya.
29 Quan tota la congregació va saber que Aaron era mort, tota la casa d’Israel va plorar Aaron durant trenta dies.