EL PENTATEUC

NOMBRES

 18

 

1 Llavors el Senyor digué a Aaron: “Tu, els teus fills i la família del teu pare sereu responsables del santuari; tu i els teus fills carregareu amb la responsabilitat del vostre sacerdoci.
2 I els teus germans de la tribu de Leví, la tribu del teu pare, faràs que se t’acostin, i ells s’associaran amb tu i t’ajudaran; però tu i els teus fills estareu al front del Tabernacle del Testimoni.
3 Ells estaran a les teves ordres i s’ocuparan de la custòdia de tot el Tabernacle; únicament, que no s’acostin als objectes sagrats ni a l’altar. Així no moriran, ni ells ni tampoc vosaltres.
4 Seran els vostres ajudants i s’ocuparan de la custòdia del Tabernacle de Reunió, per a tot el servei del Tabernacle, i cap profà no s’acostarà a vosaltres.
5 Només vosaltres us encarregareu del santuari i de l’altar, així no hi haurà cap més esclat d’ira contra els fills d’Israel.
6 Jo he triat els vostres germans, els levites, d’entre els fills d’Israel, com un do per a vosaltres, dedicats al Senyor per a complir el servei del Tabernacle de Reunió.
7 Però tu i els teus fills us ocupareu del vostre sacerdoci en tot el que té a veure amb l’altar i tot el que hi ha a l’interior del vel; aquest serà el vostre servei. Us concedeixo el sacerdoci com una donació, i el profà que l’usurpi morirà.”

Els drets dels sacerdots

8 El Senyor digué a Aaron: “Mira, jo deixo a càrrec teu les meves ofrenes alçades de totes les coses consagrades dels fills d’Israel, a tu i als teus fills les cedeixo com a porció teva en estatut perpetu.
9 Això és el que serà teu de les coses molt santes que s’aparten del foc: totes les ofrenes d’ells, de les ofrenes vegetals, de totes les ofrenes pel pecat i de totes les ofrenes per la culpa que ells em retornen, seran cosa sacratíssima destinada a tu i als teus fills.
10 Ho menjareu en un lloc santificat; tot home en menjarà. Seran coses consagrades per a tu.
11 Això altre també serà teu: la part que se separa del seu do, de totes les ofrenes bressolades dels fills d’Israel. Te les he cedides a tu, als teus fills i a les teves filles que són amb tu, per decret perpetu. Tots aquells de casa teva que estiguin purs en podran menjar.
12 Les millors parts de l’oli, la millor part del vi i del blat, les primícies que ells ofereixen al Senyor, jo te les dono a tu.
13 Els primers fruits de les collites de les seves terres que ofereixen al Senyor, seran per a tu; tots aquells de casa teva que estiguin purs en podran menjar.
14 Tota dedicació exclusiva per al Senyor a Israel serà per a tu.
15 Tots els primers nascuts de totes les espècies que es poden presentar al Senyor, sigui home o bèstia, seran teus; però, tot primogènit d’home, el redimiràs. També redimiràs els primers nascuts de bèsties impures.
16 Aquells que hagin de ser redimits, els redimiràs al mes de néixer, avaluant-los en cinc sicles de plata, segons el sicle del Santuari, que és de vint gueràs.
17 Però el primogènit de vaca, o d’ovella, o de cabra, no el podràs redimir, perquè són consagrats. Vessaràs la seva sang damunt l’altar i faràs consumir el seu greix com a ofrena encesa de fragància agradable al Senyor.
18 La carn, però, et correspondrà a tu, així com el pit de l’ofrena bressolada i la cuixa dreta; seran teus.
19 Tota ofrena alçada de les coses santes que els fills d’Israel ofereixin al Senyor, les cedeixo a tu, als teus fills, a les teves filles que són amb tu, per decret perpetu. És un “pacte de sal”, per sempre, davant el Senyor, per a tu i per als teus descendents.”

Els drets dels levites

20 El Senyor digué a Aaron: “Tu no tindràs cap heretat a la terra d’ells, ni tindràs cap porció entre ells; jo sóc la teva porció i la teva heretat enmig dels fills d’Israel.
21 Als fills de Leví els dono per herència tot el delme d’Israel, a canvi del servei de dedicació que ells fan al Tabernacle de Reunió.
22 I els fills d’Israel no tornaran a acostar-se al Tabernacle de Reunió, per evitar que cometin pecat i hagin de morir;
23 només els levites compliran el servei del Tabernacle de Reunió, i ells es carregaran les seves faltes. És un estatut perpetu per a les vostres successives generacions. No tindran heretat entre els fills d’Israel,
24 perquè jo dono en herència als levites els delmes que els fills d’Israel han de presentar com a ofrena alçada al Senyor. Per això els he dit que no tindran heretat entre els fills d’Israel.”

Els delmes

25 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
26 “Parla als levites i digues-los: Quan rebreu dels fills d’Israel els delmes que jo us he concedit de part seva com a heretat vostra, n’oferireu la desena part com a ofrena alçada al Senyor.
27 Serà com si fos la vostra ofrena alçada al Senyor, com el gra de l’era i el producte del celler;
28 així també vosaltres presentareu l’ofrena alçada al Senyor. De tots els delmes que rebreu dels fills d’Israel, en donareu al sacerdot Aaron l’ofrena alçada al Senyor.
29 De tots els vostres dons presentareu les corresponents ofrenes alçades al Senyor; el bo i millor d’ells serà la seva part consagrada.”
30 També els diràs: “Quan hàgiu consagrat la millor part, serà comptat als levites com si fos el producte de l’era i el producte del celler.
31 En podreu menjar a qualsevol lloc, vosaltres i les vostres famílies, perquè és el vostre jornal a canvi del vostre servei al Tabernacle de Reunió.
32 I per aquest motiu no us carregareu amb cap pecat, perquè ja haureu presentat la millor part, i no haureu profanat els presents santificats dels fills d’Israel i no morireu.”