NEHEMIES

 8

 

 

Esdres llegeix la Llei al poble

1 Llavors es va reunir tot el poble com un sol home a la plaça, davant la porta de les Aigües, i van demanar a l’escriba Esdres que portés el Llibre de la Llei de Moisès que el Senyor havia prescrit a Israel.
2 El dia primer del mes setè, el sacerdot Esdres va portar la Llei davant l’assemblea que formaven els homes, les dones i tots els qui tenien ús de raó,
3 i la va llegir davant de la plaça d’enfront de la porta de les Aigües, des de l’alba fins al migdia, davant dels homes, les dones, i tots els qui tenien ús de raó; i el poble va escoltar atentament el Llibre de la Llei.
4 L’escriba Esdres s’estava dret sobre una estrada de fusta que havien preparat per a l’acte. Tenia al seu costat Matatià, Xema, Anaià, Urià, Hilquià i Maasseià, situats a la dreta; i a l’esquerra, Pedaià, Mixael, Malquià, Haixum, Haixbadana, Zecarià i Meixul·lam.
5 Esdres, que estava més alt que la resta del poble, va obrir el llibre a la vista de tota la gent. Quan el va desplegar, tot el poble es va alçar.
6 Llavors Esdres va pronunciar la lloança al Senyor, el Déu gran, i tot el poble, amb les mans alçades, va contestar: “Amén, amén!” i es van prosternar fins a terra i van adorar el Senyor.
7 I els levites Jeixua, Binnui, Xerebià, Jamín, Acub, Xabetai, Odavià, Maasseià, Quelità, Azarià, Jozabad, Hanan i Pelaià van explicar la Llei al poble, i el poble estava atent al seu lloc.
8 Llegien el llibre de la Llei de Déu clarament, i n’explicaven el sentit, de manera que s’entengués bé el que es llegia.
9 Llavors, Nehemies, el governador, amb Esdres, el sacerdot escriba, i els levites que instruïen el poble, digueren a tota la gent: “Aquest és un dia consagrat al Senyor, el vostre Déu; no estigueu tristos ni ploreu”, perquè tothom plorava en sentir les paraules de la Llei.
10 Esdres també els digué: “Aneu, mengeu bona vianda i beveu vi dolç i feu-ne participar els qui no tenen res preparat, perquè avui és un dia consagrat al nostre Senyor. No us afligiu, perquè el goig del nostre Senyor us dóna forces.”
11 Mentrestant els levites assossegaven el poble dient-los: “Calleu, perquè avui és un dia sant. No heu d’estar tristos!”
12 I tot el poble se n’anà a menjar, a beure i a repartir-s’ho tot, fent una gran festa per haver comprès les paraules que els havien ensenyat.

Celebració de la festa dels Tabernacles

13 L’endemà, els caps de família de tot el poble, amb els sacerdots i els levites, es van reunir entorn d’Esdres, l’escriba, per estudiar les paraules de la Llei.
14 Van trobar escrit en la Llei que el Senyor havia donat per mitjà de Moisès, que els fills d’Israel havien d’habitar en cabanes durant la festa del mes setè,
15 i que havien de fer-ho saber fent un pregó per totes les poblacions, i a Jerusalem, que digués: “Sortiu a la muntanya i porteu rams d’olivera, de murtra, d’ullastre, de palmera i d’altres arbres frondosos, per fer cabanes, tal com és escrit.”
16 El poble va anar a buscar-les i es van fer cabanes, cadascun sobre el seu terrat, als patis, als atris del Temple de Déu, a la plaça de la porta de les Aigües i a la plaça de la porta d’Efraïm.
17 Tota la comunitat que havia tornat del captiveri es va construir cabanes, i s’hi van instal•lar. Des del temps de Josuè, fill de Nun, fins a aquell dia, els fills d’Israel no havien celebrat aquella festa. L’alegria va ser molt gran.
18 I Esdres va llegir el Llibre de la Llei de Déu cada dia, des del dia primer fins a l’últim. La festa va durar set dies, i al vuitè hi hagué una assemblea solemne, tal com està prescrit.