EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 3

 

Els sacrificis de reconciliació

1 Si la seva ofrena és un sacrifici de reconciliació, i la presenta de bestiar boví, tant si és mascle com femella, oferirà un animal sense tara a la presència del Senyor.
2 Posarà la mà sobre el cap de la seva ofrena i la degollarà a l’entrada del Tabernacle de Reunió, i els sacerdots fills d’Aaron n’escamparan la sang pel damunt i pels costats de l’altar.
3 Del sacrifici de reconciliació, presentaran com a ofrena encesa al Senyor tot el greix que cobreix les entranyes,
4 els dos ronyons, amb el greix que els cobreix i el que hi ha als lloms, i el lòbul que cobreix el fetge, que el traurà juntament amb els ronyons.
5 Els fills d’Aaron ho faran consumir a l’altar, damunt l’holocaust disposat sobre la llenya del damunt del foc; és una ofrena d’olor agradable al Senyor.
6 Si la seva ofrena és un sacrifici de reconciliació al Senyor i és del ramat d’ovelles, tant si és mascle com femella, n’oferirà un cap sense defecte.
7 Si la seva ofrena consisteix en un anyell, la presentarà davant el Senyor,
8 posarà la mà sobre el cap de la seva ofrena i serà degollada davant el Tabernacle de Reunió, i els fills d’Aaron n’escamparan la sang pel damunt i pels costats de l’altar.
9 Presentarà el greix de la víctima de reconciliació com a ofrena encesa al Senyor, el greix del sacrifici de reconciliació, amb la cua sencera, que tallarà arran del carpó; i tot el greix que tinguin les entranyes,
10 els dos ronyons, amb el greix que els cobreix i el que cobreix els lloms, i el lòbul de sobre el fetge, que el traurà juntament amb els ronyons.
11 El sacerdot ho farà consumir sobre l’altar; és aliment d’ofrena encesa al Senyor.
12 Si la seva ofrena és una cabra, la presentarà davant el Senyor,
13 li posarà la mà damunt el cap i serà degollada davant el Tabernacle de Reunió, i els fills d’Aaron n’escamparan la sang pel damunt i pels costats de l’altar.
14 Una part de la cabra es presentarà com a la seva ofrena encesa en honor al Senyor: tot el greix que tinguin les entranyes,
15 els dos ronyons, amb el greix que els cobreix i el que cobreix els lloms, i el lòbul de sobre el fetge, que el traurà juntament amb els ronyons.
16 El sacerdot ho farà consumir sobre l’altar; és aliment d’ofrena encesa, d’agradable fragància. Tot el greix pertany al Senyor.
17 És un decret a perpetuïtat per a totes les vostres generacions; sigui on sigui que habiteu, no menjareu greix ni sang.”