EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 26

 

 

Conclusió

1 “No us fabricareu ídols, ni imatges de talla, ni us erigireu estàtues, ni col·locareu pilars gravats a la vostra terra, per prosternar-vos davant d’ells; perquè jo sóc el Senyor, el vostre Déu.
2 Guardeu el descans dels meus dissabtes i sigueu reverents amb el meu santuari. Jo, el Senyor.

Benediccions

3 Si seguiu els meus estatuts, si guardeu els meus manaments i els poseu en pràctica,
4 us enviaré les pluges al seu temps, la terra donarà el seu producte i els arbres produiran el seu fruit.
5 La vostra batuda us arribarà fins a la verema, i la verema durarà fins a la sembra; i menjareu el vostre pa fins a atipar-vos, i viureu segurs al vostre país.
6 Perquè jo establiré la pau a la terra, i dormireu sense que ningú no us torbi. Faré desaparèixer del vostre país les males bèsties i l’espasa no passarà per la vostra terra.
7 I perseguireu els vostres enemics, que cauran per l’espasa davant vostre.
8 Cinc de vosaltres en perseguiran cent, i cent de vosaltres en perseguiran deu mil; i els vostres enemics cauran per l’espasa davant vostre.
9 Em giraré a favor vostre i us faré prolífics, us multiplicaré i establiré el meu pacte amb vosaltres.
10 Us alimentareu de les passades collites, de temps enrere, i fins haureu de retirar les velles per causa de les noves.
11 Faré la meva estada enmig vostre, i dintre meu no hi haurà aversió a vosaltres.
12 Jo caminaré enmig vostre i seré el vostre Déu, i vosaltres sereu el meu poble.
13 Jo sóc el Senyor, que us he tret de la terra d’Egipte perquè no fóssiu els seus esclaus; he trencat les barres del vostre jou i us he fet caminar amb el cap ben alt.

Malediccions

14 Però, si no m’escolteu i no compliu tots aquests manaments,
15 si feu menyspreu dels meus estatuts i detesteu del fons de l’ànima les meves lleis, deixant de complir tots aquests estatuts, trencant el meu pacte,
16 jo faré el mateix amb vosaltres, i enviaré contra vosaltres el terror i les febres, que fan esllanguir la mirada i defallir l’esperit. Sembrareu en va la vostra llavor, perquè se la menjaran els vostres enemics.
17 Em giraré contra vosaltres, i sereu derrotats davant dels vostres enemics; sereu dominats pels qui us avorreixen i fugireu sense que ningú no us persegueixi.
18 I si, malgrat això, no voleu escoltar-me, seguiré castigant-vos set vegades més pels vostres pecats.
19 Esclafaré la supèrbia de la vostra força, i tornaré el vostre cel com de ferro i la vostra terra com de bronze.
20 Els vostres esforços es consumiran inútilment, perquè la terra no donarà els seus productes i l’arbre del camp no donarà fruits.
21 I si seguiu oposant-vos a mi i no voleu escoltar-me, afegiré damunt vostre una aflicció set vegades més gran que el càstig pels vostres pecats.
22 Faré venir sobre vosaltres les feres salvatges, que us arrabassaran els fills i destrossaran el vostre bestiar, i minvaran la població vostra i convertiran en solitaris els vostres camins.
23 Si, malgrat això, no voleu que us corregeixi i us comporteu hostilment amb mi,
24 jo també em comportaré hostilment amb vosaltres, i us castigaré set vegades més pels vostres pecats.
25 Faré venir damunt vostre l’espasa venjadora del meu pacte, i us amagareu dins les vostres poblacions; però jo us enviaré la pesta enmig vostre, i sereu lliurats a mans dels vostres enemics.
26 Quan jo us estronqui el sosteniment del pa, deu dones couran el vostre pa en un sol forn, i us el tornaran racionat; menjareu, però no us atipareu.
27 Si, malgrat això, no voleu obeir-me i continueu hostils a mi,
28 també jo seguiré essent hostil amb vosaltres, amb una hostilitat furiosa, i us castigaré set vegades més pels vostres pecats.
29 Menjareu la carn dels vostres fills i devorareu la carn de les vostres filles.
30 Destruiré els vostres santuaris alts i enderrocaré els vostres altars d’encens, i apilaré els vostres cadàvers sobre els vostres ídols, i us avorriré del fons de l’ànima.
31 Reduiré a ruïnes les vostres ciutats, devastaré els vostres santuaris i no aspiraré la fragància dels vostres sacrificis.
32 Devastaré la terra de tal manera que fins i tot els vostres enemics quedaran esglaiats quan vinguin a ocupar-la.
33 A vosaltres us dispersaré entre les nacions, i darrere vostre desembeinaré l’espasa i la vostra terra serà una desolació i les vostres poblacions un munt de runes.
34 Llavors la terra gaudirà dels seus dissabtes durant tots els dies de la desolació, mentre vosaltres estareu a la terra dels vostres enemics. Aleshores la terra podrà descansar i gaudir dels seus dies de repòs.
35 Durant tot el temps de la desolació descansarà, pel que no va descansar en els vostres dissabtes, quan vosaltres hi habitàveu.
36 I als que quedin de vosaltres, els infondré el pànic al cor en la terra dels seus enemics; fins la fressa d’una fulla que es mou els esparverarà, fugiran com qui fuig de l’espasa i cauran sense que ningú no els persegueixi.
37 Ensopegaran els uns amb els altres, com davant de l’espasa, sense que ningú no els persegueixi, i no restareu dempeus davant dels vostres enemics.
38 Desapareixereu entre les nacions i la terra dels vostres enemics us engolirà.
39 I els qui quedin de vosaltres es corsecaran per les seves iniquitats a la terra dels vostres enemics, i també es corsecaran per les iniquitats dels seus pares.

Conversió i fidelitat del Senyor

40 Llavors confessaran la seva iniquitat i la iniquitat dels seus pares, i la seva prevaricació comesa contra mi. Perquè es van enfrontar a mi,
41 també jo m’enfrontaré a ells i els duré a la terra dels seus enemics. Si llavors el seu cor incircumcís es doblega i accepten el càstig de la seva iniquitat,
42 jo em recordaré del meu pacte amb Jacob, del meu pacte amb Isaac, i recordaré el meu pacte amb Abraham; i em recordaré de la terra.
43 Però la terra haurà estat abandonada per causa d’ells i haurà gaudit dels seus dies de repòs, durant la desolació de la seva absència, i ells expiaran la seva iniquitat per haver menyspreat les meves lleis i haver avorrit els meus estatuts del fons de l’ànima.
44 Malgrat això, durant el seu exili en la terra dels seus enemics, no els rebutjaré ni els avorriré fins a l’extermini, anul·lant el meu pacte amb ells, perquè jo sóc el Senyor, el seu Déu,
45 sinó que em recordaré, a favor seu, del pacte amb els seus avantpassats, els qui vaig treure de la terra d’Egipte a la vista de les nacions per tal de ser el seu Déu. Jo, el Senyor.”
46 Aquest són els estatuts, els decrets i les lleis que el Senyor va establir entre ell i els fills d’Israel a la muntanya del Sinaí per mitjà de Moisès.