EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 24

 

 

El lampadari del Tabernacle

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Mana als fills d’Israel que et proporcionin oli pur d’olives premsades, per a l’enllumenat, a fi que els gresols estiguin sempre encesos.
3 A fora el vel del Testimoni, en el Tabernacle de Reunió, Aaron els prepararà del vespre fins al matí, davant el Senyor contínuament. És un estatut perpetu per a totes les generacions.
4 Tindrà permanentment preparats els gresols damunt el canelobre, davant el Senyor.

Els pans de la proposició

5 Prendràs flor de farina i couràs dotze coques; cada una serà de dues desenes parts d’efà (uns tres quilos).
6 Les arranjaràs com dos enfilalls de sis coques cada un, sobre la taula d’or pur, davant el Senyor.
7 I sobre cada enfilall hi posaràs encens pur i servirà de memorial del pa, ofrena encesa al Senyor.
8 Cada dissabte estarà arranjat permanentment davant el Senyor; oferta dels fills d’Israel.
9 I serà per a Aaron i els seus fills, que el menjaran en lloc sagrat, perquè és cosa molt santa reservada a ells de les ofrenes enceses al Senyor. És un estatut a perpetuïtat.”

El càstig per blasfèmia

10 D’entre els fills d’Israel, va sortir el fill d’una dona israelita, però de pare egipci, que es va barallar amb un home d’Israel enmig del campament.
11 El fill de la israelita va blasfemar el nom del Senyor amb malediccions. I el van portar a Moisès. La seva mare es deia Xelomit, filla de Dibrí, de la tribu de Dan.
12 I el van empresonar fins que el Senyor els indiqués el que havien de fer.
13 Llavors el Senyor va parlar a Moisès i li digué:
14 “Treu el blasfem fora del campament i que tots els qui l’han sentit li posin les mans sobre el cap; i que sigui apedregat per tota la congregació.
15 I diràs als fills d’Israel això: Qualsevol persona que maleeixi el seu Déu carregarà amb el seu pecat.
16 Qui blasfemi contra el nom del Senyor serà mort sense remei; la congregació entera l’apedregarà, tant si és foraster com si és nadiu. Si blasfema el nom del Senyor, morirà.
17 Igualment, aquell qui tregui la vida a qualsevol persona morirà irremissiblement.
18 Aquell qui mati una bèstia, la restituirà; vida per vida.
19 Si algú causa una lesió al seu proïsme, tal com haurà fet, així se li farà:
20 cop per cop, ull per ull, dent per dent. Segons sigui la lesió que haurà causat a l’altre, així se li farà a ell.
21 De manera que qui mati una bèstia en farà restitució; però qui mati un home, serà mort.
22 Una mateixa llei tindreu tant per al foraster com per al nadiu; perquè jo sóc el Senyor, el vostre Déu.”
23 Llavors Moisès va parlar als fills d’Israel, van treure el blasfem fora del campament i el van apedregar. Així van complir els fills d’Israel el que el Senyor havia manat a Moisès.