EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 17

 

 

El santuari únic

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Parla a Aaron i als seus fills, i a tots els fills d’Israel, i els diràs: Això és el que el Senyor ha manat:
3 Qualsevol home de la casa d’Israel que degolli una vaca, una ovella o una cabra, dintre o fora del campament,
4 i no la dugui a l’entrada del Tabernacle de Reunió per presentar l’ofrena del Senyor davant la seva morada, el tal home serà culpat de la sang; ha vessat sang i ha de ser extirpat d’entre el seu poble,
5 per tal que els fills d’Israel portin al sacerdot les víctimes que sacrifiquen al camp i les presentin al Senyor, a l’entrada del Tabernacle de Reunió, i les ofereixin com a sacrifici de reconciliació.
6 El sacerdot escamparà la sang damunt l’altar del Senyor, a l’entrada del Tabernacle de Reunió, i farà consumir al foc els greixos com a fragància agradable al Senyor.
7 Així deixaran d’oferir els seus sacrificis als dimonis, darrere els quals s’han prostituït. Això serà per a ells un estatut perpetu durant totes les generacions.
8 També els diràs: Qualsevol home de la casa d’Israel, o dels forasters que conviuen amb vosaltres, que ofereixi holocaust o sacrifici,
9 i no el dugui a l’entrada del Tabernacle de Reunió per a oferir-lo al Se-nyor, el tal home serà extirpat del seu poble.

Prohibició de menjar sang

10 Igualment amb qualsevol home de la casa d’Israel, o dels forasters que conviuen amb vosaltres, que mengi qualsevol mena de sang; jo giraré el meu rostre contra ell i l’extirparé del seu poble.
11 Perquè la vida de la carn és a la sang, i jo us l’he donada perquè feu expiació a l’altar per les vostres vides, ja que l’expiació es fa per la vida que hi ha a la sang.
12 Per això he dit als fills d’Israel: Cap persona d’entre vosaltres no menjarà sang; el foraster que resideix entre vosaltres tampoc no en menjarà.
13 Qualsevol home de la casa d’Israel, o dels forasters que resideixen entre vosaltres, que caci un animal de pèl o de ploma dels que són lícits de menjar, vessarà la seva sang i la colgarà amb terra.
14 Perquè la força vital de tota carn és la seva sang, en tant que és la seva vida. Per això he dit als fills d’Israel: No menjareu la sang de cap animal, perquè la vida de tota carn és la seva sang; tothom qui en mengi serà exterminat.
15 I tothom qui mengi cap animal mort o trossejat per una fera, tant si és nadiu com si és foraster, es rentarà els vestits i es rentarà ell mateix amb aigua, i restarà impur fins al vespre; després serà net.
16 Però si no els renta ni renta el seu cos, carregarà amb la seva falta.”