EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 16

 

 

El gran dia del perdó

1 El Senyor va parlar amb Moisès, després de la mort dels dos fills d’Aaron, que van morir en apropar-se a la presència del Senyor,
2 i li digué: “Ordena al teu germà Aaron que no entri de qualsevol manera al santuari més endins del vel, davant el propiciatori de damunt l’arca, no sigui que mori; perquè jo em manifestaré en el núvol de damunt del propiciatori.
3 Aaron ha d’entrar al santuari d’aquesta manera: amb un vedell per a l’ofrena pel pecat i un moltó per a l’holocaust.
4 Es revestirà la túnica sagrada de lli, durà sobre el seu cos els pantalons de lli, es posarà la faixa de lli i portarà la mitra enrotllada al cap. Són vestits sagrats que vestirà després d’haver-se rentat amb aigua.
5 De la congregació dels fills d’Israel, rebrà dos bocs per a l’ofrena pel pecat i un moltó per a l’holocaust.
6 Aaron oferirà el vedell que li correspon de l’ofrena pel pecat, per tal de fer expiació per ell mateix i per la seva casa.
7 Després prendrà els dos bocs i es presentarà davant el Senyor, a l’entrada del Tabernacle de Reunió,
8 i triarà a la sort els dos bocs; l’una sort serà per al Senyor i l’altra per a Azazel.
9 Aaron presentarà el boc que la sort hagi indicat “per al Senyor” i el sacrificarà com a ofrena pel pecat.
10 El boc que la sort hagi indicat “per a Azazel” serà posat viu davant el Senyor, per tal de fer l’expiació damunt d’ell, i serà enviat a Azazel, al desert.
11 Aaron, llavors, presentarà el vedell que li correspon en ofrena pel pecat i farà expiació per ell mateix i per la seva casa degollant el vedell de l’ofrena pel pecat que li correspon.
12 Prendrà després l’encenser ple de brases enceses de sobre l’altar davant del Senyor, amb dos grapats plens d’encens aromàtic en pols, i l’introduirà darrere el vel.
13 Posarà l’encens sobre el foc, davant del Senyor, a fi que la fumera de l’encens cobreixi el propiciatori de damunt del testimoni, i Aaron no mori.
14 Tot seguit prendrà part de la sang del vedell i amb el dit s'aspergirà damunt del propiciatori, per la part de llevant; s'aspergirà set vegades davant del propiciatori.
15 Degollarà el boc de l’ofrena pel pecat que correspon al poble i portarà la sang darrere el vel, i amb aquella sang farà el mateix que ha fet amb la sang del vedell, aspergint-ne per damunt i per davant del propiciatori.
16 Així farà expiació al santuari, a causa de les impureses dels fills d’Israel i de les seves transgressions i de tots els seus pecats. Farà el mateix al Tabernacle de Reunió, instal·lat entre ells i enmig de les seves impureses.
17 Des que ell entri al santuari a fer l’expiació, no hi ha d’haver ningú en el Tabernacle de Reunió, fins que en surti. Així farà l’expiació per ell mateix, per la seva casa i per tota la comunitat d’Israel:
18 Anirà cap a l’altar de davant del Senyor i farà expiació per ell, prenent sang del vedell i del boc i untant-ne els corns que envolten l’altar.
19 Amb el dit aspergirà sang set vegades damunt l’altar; així el purificarà i el santificarà de les impureses dels fills d’Israel.
20 Quan hagi acabat de fer expiació pel santuari, pel Tabernacle de Reunió i per l’altar, farà acostar el boc viu,
21 i Aaron li posarà les dues mans sobre el cap i damunt seu confessarà totes les iniquitats dels fills d’Israel, totes les seves rebel·lions i tots els seus pecats, descarregant-los sobre el cap del boc, i l’aviarà cap al desert per mitjà d’un home escollit.
22 El boc portarà damunt seu totes les seves iniquitats cap a terra inhabitada, i l’home deixarà anar el boc al desert.
23 Mentrestant, Aaron anirà al Tabernacle de Reunió, es traurà els vestits de lli que es va posar per a entrar al santuari i els hi deixarà.
24 Es rentarà el cos amb aigua, en un lloc sagrat, i tornarà a posar-se els seus vestits; llavors sortirà i oferirà el seu holocaust i l’holocaust del poble, fent expiació per ell mateix i pel poble,
25 i farà cremar sobre l’altar el greix de l’ofrena pel pecat.
26 Quant al qui hagi conduït el boc a Azazel, es rentarà els vestits, i ell mateix es rentarà el cos amb aigua, i després ja podrà entrar al campament.
27 Respecte al vedell i al boc de l’ofrena pel pecat, la sang dels quals fou introduïda al santuari per fer expiació, seran trets fora del campament i en cremaran les pells, la carn i la femta.
28 L’encarregat de cremar-los es rentarà els vestits, es rentarà el cos amb aigua, i després ja podrà entrar al campament.
29 Això serà per a vosaltres un estatut permanent: el mes setè, el dia deu del mes, mortificareu les vostres persones i no fareu cap mena de treball, tant el nadiu com el foraster que conviu amb vosaltres.
30 En aquest dia fareu expiació per vosaltres, per tal de purificar-vos: sereu purificats de tots els vostres pecats davant el Senyor.
31 Serà per a vosaltres un repòs sabàtic en què haureu de mortificar les vostres persones. És un estatut perpetu.
32 Farà l’expiació el sacerdot que hagi estat ungit i consagrat, com a successor del seu pare, per a exercir de gran sacerdot, i es revestirà amb les vestidures de lli, les vestidures sagrades;
33 i farà expiació pel santuari sagrat, pel Tabernacle de Reunió i l’altar. Igualment farà expiació pels sacerdots i per tot el poble de la comunitat.
34 Això serà per a vosaltres un estatut permanent una vegada l’any, per tal de fer expiació pels fills d’Israel, a causa de tots els seus pecats.” I es va fer tal com el Senyor havia manat a Moisès.