JUTGES

 10

 

Govern de Tolà i de Jaïr

1 Després d’Abimèlec va sorgir, per salvar Israel, Tolà, fill de Puà, nét de Dodó, un home d’Issacar que habitava a Xamir, a la Muntanya d’Efraïm.
2 Aquest, després de jutjar Israel durant vint-i-tres anys, va morir i el van enter-rar a Xamir.
3 Després d’ell va sorgir Jaïr, el galaadita, que va jutjar Israel vint-i-dos anys.
4 Tenia trenta fills que muntaven trenta pollins i posseïen trenta poblacions, que fins al dia d’avui s’anomenen les viles de Jaïr, situades a la regió de Galaad.
5 Quan Jaïn va morir el van enterrar a Camon.

Infidelitat d’Israel i domini dels ammonites

6 Els fills d’Israel van tornar a fer el mal als ulls del Senyor, adorant els baals i les astartes, els déus de Síria, els de Sidó, els de Moab, el d’Ammon i els dels filisteus, abandonant el Senyor i negant-li el culte.
7 Llavors la ira del Senyor es va encendre contra Israel i els va posar en mans dels filisteus i en mans del ammonites,
8 els quals, des d’aquell any, van maltractar i van oprimir els fills d’Israel. Van ser divuit anys oprimint els fills d’Israel que vivien a l’altra banda del Jordà, en el territori de l’amorreu, a Galaad.
9 A més, els fills d’Ammon van travessar el Jordà per lluitar també contra Judà, contra Benjamí i contra la família d’Efraïm, de manera que Israel estava en una greu situació.
10 Aleshores els fills d’Israel van clamar al Senyor dient: “Hem pecat contra tu, perquè hem deixat el nostre Déu i hem adorat els baals!”
11 El Senyor contestà als fills d’Israel: “Quan els egipcis, els amorreus, els ammonites, els filisteus,
12 els sidonis, els amalequites i els maonites us oprimien, i vau clamar a mi, ¿no us vaig alliberar de les seves mans?
13 Tot i això, vosaltres m’heu abandonat i heu anat a adorar déus estranys. Per tant, no us tornaré a salvar.
14 Aneu a invocar els déus que us heu escollit; que us salvin en els vostres moments d’angoixa.”
15 Però els fills d’Israel van respondre al Senyor: “És veritat que hem pecat. Fes amb nosaltres el que millor et sembli, però, t’ho preguem, allibera’ns.”
16 Aleshores van treure els déus estrangers que tenien entre ells i van donar culte al Senyor, que es commogué profundament per la desgràcia d’Israel.
17 Mentrestant, els fills d’Ammon havien estat convocats i acamparen a Galaad. També els israelites es van reunir i van acampar a Mispà.
18 El poble i els principals de Galaad es preguntaven entre ells: “Qui serà l’home que emprengui l’atac contra els ammonites? Ell comandarà tots els homes de Galaad.”