JOSUÈ

 3

 

Els israelites passen el Jordà

1 Josuè es va llevar de matinada, alçà el campament i, des de Xitim, es van dirigir al Jordà, ell i tots els fills d’Israel. Allà hi van fer estada abans de travessar-lo.
2 Al cap de tres dies el magistrats van recórrer el campament
3 i van donar aquestes instruccions al poble: “Així que veureu l’Arca de l’Aliança del Senyor, el vostre Déu, portada pels sacerdots levites, us alçareu del vostre lloc i avançareu darrere seu.
4 Però deixareu entre vosaltres i l’arca una distància d’unes mil passes; no us hi acostareu. Així coneixereu el camí que heu de seguir, ja que no hi heu passat mai.”
5 I Josuè digué al poble: “Santifiqueu-vos, perquè demà el Senyor farà meravelles entre vosaltres.”
6 Llavors es dirigí als sacerdots dient-los: “Alceu l’Arca de l’Aliança i passeu davant del poble.” Ells la van alçar i van passar davant de tots.
7 El Senyor digué a Josuè: “Avui començaré a engrandir-te als ulls de tot Israel; així sabran que seré amb tu de la mateixa manera que vaig ser amb Moisès.
8 I tu manaràs això als sacerdots que porten l’Arca de l’Aliança: Quan arribeu arran de l’aigua del Jordà, atureu-vos-hi.”
9 Aleshores Josuè digué als fills d’Israel: “Veniu aquí i escolteu les paraules del Senyor, el vostre Déu.”
10 I hi va afegir: “En això coneixereu que el Déu vivent és enmig de vosaltres, i que és ben cert que expulsarà de davant vostre els cananeus, el hitites, els hivites, els perizites, els guirgaixites, els amorreus i els jebuseus.
11 Heus aquí que l’Arca de l’Aliança del Senyor de tota la terra travessarà el Jordà al vostre davant.
12 Ara, doncs, escolliu-vos dotze homes de les tribus d’Israel, un home de cada tribu;
13 i serà que quan els peus dels sacerdots que porten l’Arca del Senyor, sobirà de tota la terra, trepitgin el Jordà, les aigües que baixen seran tallades i s’aturaran en un bloc.”
14 En efecte, el poble va sortir del campament per passar el Jordà, amb els sacerdots que portaven l’Arca de l’Aliança al davant de tots.
15 En arribar al riu els portadors de l’Arca, i així que els peus dels sacerdots es van mullar al marge de l’aigua (perquè el Jordà desborda tota la riba durant el temps de la sega),
16 les aigües que venien de dalt es van aturar i es van alçar en un bloc, a molta distància, prop d’Adam, la ciutat que hi ha vora Saretan, mentre que les que baixaven cap a la mar d’Arabà, la Mar de la Sal, en quedar tallades, es van eixugar, i el poble va travessar davant de Jericó.
17 Els sacerdots que portaven l’Arca de l’Aliança del Senyor es mantingueren drets enmig del Jordà, en terreny sec, mentre tot Israel anava passant a peu eixut, fins que la nació entera hagué acabat de passar.