JONÀS

 3

 

Jonàs predica a Nínive

1 Per segona vegada, Jonàs va rebre una revelació del Senyor que deia:
2 “Alça’t, vés a Nínive, aquella gran ciutat, i predica el missatge que jo et diré.”
3 Jonàs es va alçar i es va dirigir cap a Nínive, tal com el Senyor li havia manat. Nínive era una ciutat molt gran: calien tres dies per a recórrer-la.
4 Jonàs va començar a endinsar-se en la ciutat, fent una jornada de camí, i predicava així: “D’aquí a quaranta dies, Nínive serà destruïda!”
5 La gent de Nínive va creure en Déu: van proclamar un dejuni i es van vestir de sac, des del més gran fins al més petit.
6 I quan la notícia va arribar al rei de Nínive, es va alçar del seu setial, es tragué les vestidures reials i es cobrí amb roba de sac, i va anar a seure a la cendra.
7 I es va fer una proclama que es va anunciar per tot Nínive, per decret del rei i els seus notables, que deia: “Que ningú, ni home ni bèstia, ni bous, ni ovelles, no han de tastar res; no han de sortir a pasturar ni a beure aigua,
8 sinó que s’han de cobrir amb roba de sac, tant els homes com les bèsties, i que clamin a Déu amb insistència, i que tothom es penedeixi del seu mal camí i dels actes de violència que fins ara ha fet.
9 Qui sap si Déu s’hi repensarà i es desdirà i apaivagarà la fúria del seu enuig, i no haurem de morir.”
10 I Déu veié el seu comportament, com s’havien penedit del seu mal camí, i es va desdir de fer-los el mal que havia anunciat que els faria; i no el va fer.