JOB

 12

 

Resposta de Job: Els qui creuen tenir Déu al puny!

1 Job prengué la paraula i digué:
2 És ben cert que vosaltres sou el poble,
i amb vosaltres s’extingirà la saviesa!
3 Però també jo tinc enteniment com vosaltres,
no us sóc pas inferior.
¿Qui no sap aquestes coses?
4 La riota de l’amic, això sóc jo,
quan clamo a Déu perquè m’escolti.
5 “Menyspreu a l’infortuni!”, pensa l’afortunat;
una altra empenta a qui trontolla.
6 I a la tenda dels lladres, tranquil·litat;
plena seguretat per als qui ofenen Déu,
els qui creuen tenir-lo al puny!
7 Però, interroga les bèsties, que t’ho diguin!
I els ocells del cel, que t’ho expliquin,
8 o els rèptils de la terra, que t’ho ensenyin,
i que t’ho contin els peixos de la mar!
9 ¿Qui no reconeix, per mitjà de tots els éssers,
que la mà del Senyor ha fet tot això?
10 Ell, que té a la mà l’ànima de tota criatura,
i l’esperit de tota carn humana.

En Déu hi ha la força i l’enginy

11 ¿No distingeix les paraules, l’oïda,
com el paladar tasta el menjar?
12 ¿No és pròpia dels vells la saviesa,
i privilegi dels molts anys el seny?
13 En Déu hi ha la saviesa i el poder,
són seus el consell i l’enteniment.
14 Si ell ensorra, no es reedifica;
el qui ell atrapa, no se n’allibera.
15 Si deté les pluges, ve la sequera;
si les avia, devasten la terra.
16 En Déu hi ha la força i l’enginy,
són seus tant el qui erra com el qui fa errar.
17 Fa caminar els consellers amb peus nus,
i els jutges torna babaus.
18 Ha desfet el faixí dels reis
i els ha lligat una corda a la cintura.
19 Fa caminar els sacerdots amb peus nus,
i els més alts aterra.
20 Pren la paraula als més experts,
i lleva el seny dels més vells.
21 Aboca el menyspreu sobre els nobles,
i afluixa la corretja dels guerrers.
22 Treu del més recòndit de la foscor
i fa sortir a la llum les tenebres.
23 Alça les nacions, i després les ensorra;
fa expansionar els pobles, i més tard els esborra.
24 Pren el seny als governants del país
i els esgarria per un desert sense camins,
25 caminant a les palpentes, sense llum,
i fent ziga-zagues com un begut.