JEREMIES

 45

 

 

Missatge de consol per a Baruc

1 Missatge que Jeremies va comunicar a Baruc, fill de Nerià, quan aquest escrivia en un llibre aquelles paraules que Jeremies li dictava l’any quart de Joiaquim, fill de Josies, rei de Judà:
2 “Això diu el Senyor, el Déu d’Israel, referent a tu, Baruc:
3 Tu has dit: Pobre de mi! El Senyor afegeix pena al meu dolor! Estic cansat de gemegar i no puc trobar descans!
4 Però tu, Jeremies, li has de dir: Això diu el Senyor: Mira, jo enruno el que jo mateix havia edificat i arrenco el que jo mateix havia plantat, i ho faig arreu de la terra.
5 ¿I tu busques el benefici personal? No el busquis; perquè heus aquí que aboco la desgràcia sobre tot mortal –diu el Senyor–; però a tu et concedeixo la pròpia vida com a botí rescatat, en qualsevol lloc on tu vagis”.