JEREMIES

 40

 

Jeremies s’instal·la a Mispà

1 Paraula que va ser dirigida a Jeremies de part del Senyor després que Nebuzaradan, comandant de la guàrdia, el va fer tornar des de Ramà, quan estava encadenat enmig dels captius de Jerusalem i de Judà que havien de ser deportats cap a Babilònia.
2 El comandant de la guàrdia va prendre Jeremies a part i li digué: “El Senyor, el teu Déu, havia decidit aquesta dissort contra aquest lloc.
3 El Senyor l’ha feta venir i ha acomplert el que havia dit, perquè vosaltres heu pecat contra el Senyor i no heu atès la seva veu, i així us ha passat tot això.
4 Ara, però, jo t’allibero en aquest dia de les cadenes que duies a les mans. Si et sembla bé de venir amb mi a Babilònia, vine, i jo et protegiré; però si no et sembla convenient de venir amb mi a Babilònia, no vinguis. Mira, tens tot el país davant teu; vés allà on et sembli bé i convenient.”
5 I com que ell no es decidia, hi afegí: “Torna, doncs, amb Guedalià, fill d’Ahicam, fill de Xafan, a qui el rei de Babilònia ha posat de governador de les ciutats de Judà, i viu amb ell enmig del poble; o vés allà on et sembli millor.” I el comandant de la guàrdia li va donar provisions i un present i l’acomiadà.
6 Jeremies, llavors, se’n va anar amb Guedalià, fill d’Ahicam, a Mispà, i es va quedar a viure amb ell, enmig de la gent que havia quedat al país.

Retorn dels jueus escampats

7 Quan tots els oficials de les tropes jueves i els seus homes, que s’havien escampat pels camps, van saber que el rei de Babilònia havia nomenat Guedalià, fill d’Ahicam, governador del territori, i que li havia confiat els homes, les dones, els nens i els pobres del país que no foren deportats a Babilònia,
8 van anar a trobar-lo a Mispà. Eren: Ixmael, fill de Netanià, Johanan i Jonatan, fills de Carèah, Seraià, fill de Tanhúmet, els fills d’Efai, el netofatita, i Jezaniahu, fill del maacatita, juntament amb els seus homes.
9 Guedalià, fill d’Ahicam, fill de Xafan, els va fer aquest jurament, a ells i als seus homes: “No tingueu por dels oficials, quedeu-vos a viure al país i poseu-vos a les ordres del rei de Babilònia, i us anirà bé.
10 Per la meva part, jo em quedaré a Mispà, com a responsable davant els caldeus que vinguin aquí; però vosaltres aneu a collir el vi, els fruits i l’oli; emmagatzemeu-ho tot i establiu-vos a les ciutats que heu escollit.”
11 També els altres jueus que eren a Moab, entre els ammonites, a Edom i als altres països, quan van saber que el rei de Babilònia havia deixat una resta de gent a Judà i que havia nomenat governador seu Guedalià, fill d’Ahicam, fill de Xafan,
12 tots van tornar dels països on havien estat escampats i van anar a la terra de Judà; es presentaren a Guedalià, a Mispà, i van fer una collita abundant de vi i de fruits.

Conspiració d’Ixmael contra Guedalià

13 Però Johanan, fill de Caréah, i tots els oficials de les tropes que s’havien escampat pels camps, van anar a trobar Guedalià, a Mispà,
14 i li van dir: “¿No saps que Balís, rei dels ammonites, ha fet venir Ixmael, fill de Netanià, perquè et mati?” Però Guedalià, fill d’Ahicam, no se’ls va creure.
15 Llavors Johanan, fill de Caréah, va parlar en privat amb Guedalià, a Mispà, i li digué: “Amb el teu permís jo eliminaré Ixmael, fill de Netanià, sense que ningú no ho sàpiga. ¿Hem de deixar que ell et mati, i que provoqui que es dispersin tots els jueus que s’han acollit a tu i desaparegui el romanent de Judà?”
16 Però Guedalià, fill d’Ahicam, digué a Johanan, fill de Carèah: “No ho facis pas; perquè és fals això que dius d’Ixmael.”