JEREMIES

 35

 

 

L’exemple dels recabites

1 Missatge que va ser adreçat a Jeremies de part del Senyor, en temps de Joiaquim, fill de Josies, rei de Judà:
2 “Vés a casa dels recabites a parlar amb ells, fes-los entrar al temple del Senyor, en una de les sales, i convida’ls a beure vi.”
3 Vaig anar a buscar Jaazanià, fill d’Irmeiahu, fill d’Habassinià, amb els seus germans, tots els seus fills i tot el clan dels recabites,
4 i els vaig conduir al temple del Senyor, a la sala dels fills d’Hanan, fill d’Igdaliahu, home de Déu, que era al costat de la sala dels prínceps, sobre la cambra de Maaseiahu, fill de Xal·lum, custodi del portal.
5 I vaig posar davant dels fills del clan dels recabites uns gerros plens de vi i unes copes, tot dient-los: “Beveu vi.”
6 Però ells van contestar: “No beurem vi, perquè Jehonadab, fill de Recab, el nostre avantpassat, ens ho va prohibir i ens digué: No beureu mai vi, ni vosaltres ni els vostres fills.
7 Tampoc no edificareu casa, ni sembrareu llavors, ni plantareu vinyes, ni tindreu possessions, sinó que habitareu tota la vostra vida en tendes, a fi que visqueu molts anys sobre aquesta terra on habiteu com a forasters.
8 I nosaltres hem obeït el que va dir el nostre avantpassat Jehonadab, fill de Recab, en tot allò que ens va ordenar: no beure vi en tota la nostra vida,
9 no edificar cases per a habitar-hi, no cultivar vinyes ni camps ni sembrats;
10 i hem viscut en tendes obeint Jehonadab, el nostre avantpasssat, i practicant tot allò que ell ens va ordenar.
11 Només ara, quan Nabucodonosor, el rei de Babilònia, ha envaït el país, hem pensat: Anem, entrem a Jerusalem, fugint de l’exèrcit dels caldeus i de l’exèrcit de Síria, i quedem-nos-hi.”
12 Llavors la paraula del Senyor fou adreçada a Jeremies en aquests termes:
13 “Això ha dit el Senyor Totpoderós, el Déu d’Israel: Vés i digues als homes de Judà i als habitants de Jerusalem: ¿No aprendreu la lliçó i fareu cas de les meves paraules? –diu el Senyor.
14 S’acompleixen les ordres de Jehonadab, fill de Recab, que va prescriure als seus fills de no beure vi, i ells no n’han begut fins al dia d’avui, obeint el manament del seu avantpassat; i jo us he parlat des del principi reiteradament i no m’heu fet cas.
15 Jo us he enviat tots els meus servents, els profetes, constantment perquè us diguin: Torneu enrere cadascun de vosaltres del seu camí, esmeneu la vostra conducta i no aneu darrere els déus estrangers per servir-los, i així podreu habitar la terra que us he donat, a vosaltres i als vostres avantpassats; però no m’heu prestat atenció ni m’heu escoltat.
16 Així és que els fills de Jehonadab, fill de Recab, han seguit el manament que els va prescriure el seu avantpassat; en canvi, a mi, aquest poble no m’ha volgut escoltar.
17 Per això el Senyor Totpoderós, el Déu d’Israel, ha dit: Mireu, jo faré caure sobre Judà i sobre tots els habitants de Jerusalem tot el mal que he anunciat contra ells, ja que els he parlat i no m’han escoltat, els he cridat i no han respost.”
18 I al clan dels recabites, Jeremies els digué: “Això ha dit el Senyor Totpoderós, el Déu d’Israel: Ja que heu obeït el manament de Jehonadab, el vostre avantpassat, i heu observat tots els seus preceptes, complint en tot allò que us va manar,
19 el Senyor Totpoderós, el Déu d’Israel, diu això: A Jehonadab, fill de Recab, no li mancarà mai un descendent que estigui sempre davant meu.”