JEREMIES

 28

 

Jeremies i el profeta Hananià

1 Succeí aquell mateix any, a la primeria del regnat de Sedecies, rei de Judà, el mes cinquè de l’any quart, que el profeta Hananià, fill d’Azur, que era de Gabaon, em va parlar al temple del Senyor, davant els sacerdots i davant tot el poble, i em digué:
2 “Així ha parlat el Senyor Totpoderós, el Déu d’Israel: Jo trenco el jou del rei de Babilònia!
3 D’aquí a dos anys faré que tornin a aquest lloc tots els utensilis del temple del Senyor que Nabucodonosor, el rei de Babilònia, va requisar d’aquest lloc per emportar-se’ls a Babilònia.
4 També faré que torni a aquest lloc el rei de Judà, Jeconies, fill de Joiaquim, amb tots els de Judà que van ser deportats a Babilònia –diu el Senyor– ja que jo trencaré el jou del rei de Babilònia.”
5 Llavors el profeta Jeremies va replicar al profeta Hananià davant els sacerdots i tot el poble presents al temple del Senyor,
6 i digué això: “Amén! Que així ho faci el Senyor! Que el Senyor compleixi les paraules que has pronunciat, fent tornar els objectes del temple del Senyor i tots els deportats de Babilònia en aquest lloc.
7 No obstant, escolta aquesta paraula que ara faig avinent a tu i a tot el poble:
8 Hi ha hagut profetes abans que jo i abans que tu, des de temps antics, que han profetitzat la guerra, la calamitat i la pesta contra molts països i contra grans reialmes,
9 però quan un profeta anuncia prosperitat, només quan es compleixi la seva profecia serà reconegut com a profeta enviat realment pel Senyor.”
10 Llavors el profeta Hananià va agafar el jou de sobre el coll del profeta Jeremies i el va trencar.
11 I davant de tot el poble, Hananià digué: “Això diu el Senyor: D’aquesta manera, d’aquí a dos anys, trencaré el jou de Nabucodonosor, el rei de Babilònia, que pesa sobre el coll de totes les nacions.” I el profeta Jeremies se’n va anar.
12 Però un temps després que el profeta Hananià havia trencat el jou de sobre el coll del profeta Jeremies, la paraula del Senyor s’adreçà a Jeremies i li digué:
13 “Vés a trobar Hananià i digues-li: Això diu el Senyor: Has trencat jous de fusta, però al seu lloc n’has forjat de ferro.
14 Perquè el Senyor Totpoderós, el Déu d’Israel, ha dit: He posat un jou de ferro sobre el coll de totes aquestes nacions perquè siguin esclaves de Nabucodonosor, rei de Babilònia, i l’hauran de servir, perquè fins els animals del camp li he concedit.”
15 Llavors el profeta Jeremies digué al profeta Hananià: “Escolta, Hananià; el Senyor no t’ha enviat, i tu fas que aquest poble confiï en la mentida.
16 Per tant, el Senyor diu això: Mira, vaig a treure’t de damunt la terra; aquest any moriràs per haver promogut la revolta contra el Senyor.”
17 I aquell mateix any, el mes setè, el profeta Hananià va morir.