ISAÏES

 50

 

El Senyor no ha repudiat Israel

1 Això diu el Senyor: “On és la carta de divorci de la vostra mare, segons la qual jo l’hauria repudiada? O bé, a quin dels meus creditors us he venut? Adoneu-vos que heu estat venuts pels vostres pecats, i que la vostra mare fou repudiada per les vostres infidelitats.
2 Per què quan he vingut no he trobat ningú? He trucat i ningú no m’ha contestat. ¿És que se m’ha fet tan curta la mà que ja no pot rescatar? ¿És que ja no tinc força per a salvar? Mireu, amb una reprensió meva eixugo el mar i converteixo els rius en un desert; fins i tot els peixos del mar es podreixen per falta d’aigua i els animals es moren de set.
3 Jo cobreixo el cel de negror i li poso un cilici per vestit.”

Qualitats del servent del Senyor
(Cant tercer)

4 El Senyor Etern m’ha donat un parlar instruït perquè amb paraules sàpiga sostenir el cansat. Matí rere matí desperta la meva oïda perquè estigui atent com els deixebles.
5 El Senyor Etern m’ha obert l’oïda, i jo no m’he resistit ni m’he fet enrere.
6 He parat l’esquena als qui em pegaven i les galtes als qui m’arrencaven la barba; no he amagat la cara als insults ni a les escopinades.
7 Però el Senyor Etern m’ajudarà, i per això no seré humiliat; per això he parat la cara com una roca i sé que no quedaré avergonyit.
8 Tinc al meu costat el qui em defensa. Qui vol pledejar contra mi? Compareguem junts! Qui és el meu adversari? Que se m’acosti!
9 Mireu, el Senyor Etern em defensarà. Qui em condemnarà? Vet aquí que tots ells seran esmicolats, seran com un vestit ratat per l’arna.
10 Qui de vosaltres és temorós del Senyor? Que escolti la veu del seu servent. El qui camina en tenebres, mancat de tota llum, que confiï en el nom del Senyor i s’empari en el seu Déu.
11 Mireu, tots vosaltres que enceneu foc i que us armeu de torxes enceses: camineu a la llum del vostre foc i de les torxes que heu encès, que de part meva rebreu això: anireu a jeure enmig de turments.