ISAÏES

 31

 

No confieu en l’Egipte

1 Ai dels qui baixen a l’Egipte a buscar ajut! Els qui volen recolzar-se en la cavalleria i posen l’esperança en els carros de guerra, perquè són molts, i en els genets, perquè són molt forts, però no miren vers el Sant d’Israel ni consulten el Senyor.
2 Però també ell és savi, i atraurà la dissort. No ha revocat les seves sentències, sinó que s’alçarà contra la casa dels malfactors i contra l’ajuda dels qui practiquen el mal.
3 Els egipcis són homes, i no pas déus; els seus cavalls són carn, i no pas esperit. Quan el Senyor estengui la seva mà, ensopegaran els ajudadors i cauran els ajudats, i desapareixeran tots dos alhora.

El Senyor defensarà Jerusalem

4 Així m’ha parlat el Senyor: “Com el lleó o el seu cadell grunyen defensant la presa, encara que es reuneixin contra ell una munió de pastors, i no s’atemoreixen pels seus crits ni s’acovardeixen per l’avalot, així baixarà el Senyor Totpoderós a lluitar sobre la muntanya de Sió i sobre el seu turó.
5 Com les aus que volen sobre els petits, així vetllarà per Jerusalem el Senyor Totpoderós, emparant-la, alliberant-la del perill; planant damunt seu, la defensarà.
6 Torneu, fills d’Israel, vers aquell de qui tan profundament us heu separat.
7 Perquè, aquell dia, cadascú llençarà els ídols de plata i els ídols d’or que les vostres mans pecadores havien fabricat.
8 I l’assiri caurà per l’espasa d’un que no és home, i l’espasa d’un que no és mortal el devorarà; fugirà davant de l’espasa, i els seus soldats seran sotmesos a servitud.
9 Llavors la seva fortalesa es fondrà pel terror, i els seus prínceps, espaordits, abandonaran el seu estendard. Ho diu el Senyor, que té el foc a Sió i la fornal a Jerusalem.