ISAÏES

 28

 

Advertència a Samaria

1 Ai de Samaria la corona superba dels embriacs d’Efraïm! I de la marcida garlanda d’esplendorosa bellesa que corona la vall fèrtil d’aquells perduts pel vi!
2 Mireu, el Senyor en té preparat un que és fort i poderós, que com una forta pedregada, com una torbonada destructora, com un aiguat devastador, us tirarà per terra amb violència.
3 La corona superba dels embriacs d’Efraïm serà trepitjada amb els peus.
4 I la marcida garlanda d’esplendorosa bellesa que corona la vall fèrtil esdevindrà com una figaflor primerenca, que així que algú la veu l’agafa i se l’empassa.
5 Aquell dia, el Senyor Totpoderós esdevindrà una corona esplendorosa i una diadema magnífica per a la resta del seu poble;
6 un esperit de justícia per als qui seuen al tribunal, i d’energia per als qui facin recular els atacants des de la porta de la ciutat.

Advertència a Judà

7 Aquests altres també desvariegen a causa del vi, s’han extraviat amb la beguda forta: els sacerdots i els profetes deliren de tant de licor, són dominats pel vi, ensopeguen per culpa de la beguda; desvariegen en les visions, s’extravien en les seves sentències.
8 Totes les taules són plenes de vòmits, no n’hi ha un pam de net!
9 A qui vol ensenyar ciència aquest? A qui vol explicar revelacions? ¿A les criatures acabades de deslletar? ¿Als qui acaben de deixar el pit?
10 Així parla com un infant: “Precepte i més precepte, ordre i més ordre, ratlla per ratlla, línia per línia, un poc per aquí, un poc per allà”.
11 Doncs bé, amb paraules estranyes i en una llengua forastera parlarà a aquesta gent
12 el qui els digué: “Aquí teniu el repòs. Deixeu descansar el fatigat. Això és un recer.” Però no ho han volgut acceptar.
13 Per això, la paraula del Senyor serà per a ells: “Precepte i més precepte, ordre i més ordre, ratlla per ratlla, línia per línia, un poc per aquí, un poc per allà”, a fi que tot caminant caiguin d’esquena i es malfereixin, caiguin al filat i siguin capturats.

La pedra angular

14 Per tant, escolteu la paraula del Senyor, homes desvergonyits que governeu aquesta gent que viu a Jerusalem.
15 Per tal com heu dit: “Hem fet un pacte amb la mort i un conveni amb el sepulcre; quan passi el flagell com una torrentada, no ens atraparà, perquè hem fet de la mentida el nostre refugi i ens hem amagat dins la falsedat”,
16 el Senyor Etern diu això: “Mireu, jo poso una pedra a Sió com a fonament, una pedra provada, angular, preciosa, ben fonamentada: qui hi tingui fe no tindrà neguit.
17 Posaré el dret per plomada i la justícia per nivell. La pedregada escombrarà el refugi de mentides, i l’aiguat s’emportarà el vostre amagatall.
18 Llavors el vostre pacte amb la mort serà anul·lat, el vostre conveni amb el sepulcre no tindrà valor. Quan el flagell passi com una torrentada, us aixafarà.
19 Cada cop que passi, se us endurà; passarà cada matí, i també de nit i de dia; i serà un autèntic esglai quan entendreu això que heu sentit.
20 El llit us resultarà massa curt per a estirar-vos-hi, i el cobertor, massa estret per a tapar-vos.
21 Perquè el Senyor s’alçarà com al mont Perassim, s’indignarà com a la vall de Gabaon, per portar a terme la seva obra, la seva extraordinària obra! Per acabar la seva tasca, la seva tasca insòlita!
22 Ara, doncs, prou d’insolències, no sigui que us estrenyin més les cadenes, perquè he sentit un decret de destrucció de part del Senyor, el Déu Totpoderós, contra tota la terra.

La paràbola del llaurador

23 Feu atenció i escolteu el que us dic! Estigueu atents a les meves paraules!
24 ¿És que el pagès, quan vol sembrar, llaura tot el dia, removent la terra i fent-hi solcs?
25 ¿No és veritat que, quan ha aplanat la terra, hi escampa el fonoll i hi sembra el comí, posa el blat a les rengleres, l’ordi al seu tros i l’espelta a les vores?
26 El seu Déu li ensenya el que convé, ell l’ha instruït.
27 Ja que el fonoll no es bat amb el trill, ni es passen els corrons sobre el comí, sinó que el fonoll és batut amb una vara i el comí amb un bastó.
28 El blat s’ha de batre, però no l’aixafen fins a esmicolar-lo; i encara que hi passés la roda del carro, seria sense trinxar el gra.
29 També això prové del Senyor Totpoderós, d’admirables propòsits i de gran saviesa.