ISAÏES

 26

 

 

Cant de victòria

1 Aquell dia cantaran aquest càntic, a la terra de Judà: “Tenim una ciutat fortificada, les seves muralles i baluards ens donen seguretat.
2 Obriu les portes perquè entri la nació justa, que guarda la fidelitat!
3 Guardaràs en perfecta pau els homes de ferms propòsits, perquè confien en tu.
4 Confieu sempre en el Senyor, que el Senyor és la Roca eterna.
5 Ell ha doblegat els qui viuen a les altures, ha abatut la ciutat encimbellada, l’ha humiliat fins a terra, l’ha ensorrat a la pols.
6 Els peus l’aixafaran, els peus del desvalgut, els passos del pobre.”

Súplica d’ajuda

7 El camí del just és rectitud; tu, que ets recte, fas planer el camí del just.
8 Sí, en el camí dels teus judicis t’esperem, Senyor; el teu nom i la teva memòria són el desig de la nostra ànima.
9 T’he desitjat a la nit amb tota l’ànima; i el meu esperit, dintre meu, et busca de matinada. Perquè així que els teus judicis arriben a la terra, els habitants del món aprenen justícia.
10 Encara que es concedeixi gràcia al malvat, no aprendrà justícia; en un país de rectitud cometrà iniquitat, i no acatarà la majestat del Senyor.
11 La teva mà està alçada, Senyor, i ells no la veuen; però veuran, avergonyits, el zel que tens pel teu poble; i el foc devorarà els teus adversaris.
12 Senyor, tu ens donaràs la pau, perquè tot el que hem aconseguit ho has realitzat tu per a nosaltres.
13 Senyor, Déu nostre, altres amos fora de tu ens han dominat, però només de tu i del teu nom ens recordarem.
14 Ells són morts, no tornaran a viure; no són més que ombres, no tornaran a alçar-se; tu els has castigat, els has destruït i has esborrat el seu record.
15 Has fet créixer la nació, Senyor, l’has fet créixer i t’has glorificat; has eixamplat tots els límits de las terra.
16 Senyor, en l’angoixa van acudir a tu, s’han abocat en pregària quan tu els has castigat.
17 Com una embarassada a punt d’infantar, que es retorça i crida presa dels dolors, així hem estat nosaltres davant teu, Senyor.
18 Hem concebut, ens retorçàvem, i fou com si infantéssim vent: no hem portat l’alliberament al país ni naixeran nous habitants al món.
19 Els teus morts viuran, les seves despulles ressuscitaran! Desperteu i canteu, els qui jaieu a la pols! Que la teva rosada és com la rosada dels camps, i la terra retornarà les seves ombres.

Invitació al poble

20 Vine, poble meu, entra als teus estatges, tanca les portes rere teu; amaga’t només un instant, fins que hagi passat la indignació.
21 Heus aquí que el Senyor surt de la seva seu per castigar els habitants de la terra per la seva iniquitat; llavors la terra revelarà la sang que s’hi ha vessat i no encobrirà més les seves víctimes.