ISAÏES

 23

 

Profecia contra Tir i Sidó

1 Oracle sobre Tir: Gemegueu, naus de Tarsis, perquè el vostre port està destruït. Quan tornaven de Quitim, els fou comunicat.
2 Emmudiu, habitants de la costa i comerciants de Sidó, els qui et proveïen solcant el mar.
3 A través de les extenses aigües, el gra del Nil, la collita del Riu, era la teva provisió, i ella esdevingué empori de les nacions.
4 Avergonyeix-te, Sidó, que parla el mar, la fortalesa marina, i diu: “No he anat de part ni he tingut fills, no he criat joves ni he educat donzelles.”
5 Quan la nova arribi a l’Egipte, s’angoixaran per les notícies de Tir.
6 Passeu a Tarsis; gemegueu, habitants de la costa!
7 ¿És aquesta la vostra ciutat alegre, la que té l’origen en temps llunyans? Els seus mateixos passos la duran a exiliar-se lluny.
8 Qui ha decretat això contra Tir, la repartidora de corones, que dels seus comerciants en feia prínceps i dels seus negociants, prohoms de la terra?
9 El Senyor Totpoderós és qui ho ha decretat a fi d’humiliar l’orgull de tota magnificència, a fi de degradar tots els prohoms de la terra.
10 Ha passat pel vostre país com el Nil, filla de Tarsis; ningú no és capaç de contenir-lo.
11 Ha estès la seva mà sobre el mar, ha sacsejat els reialmes; el Senyor ha donat a Canaan l’ordre de destruir les seves fortaleses.
12 I ha dit: “Ja no t’alegraràs més, donzella ultratjada, filla de Sidó. Aixeca’t, passa a Quitim, que tampoc allà no tindràs repòs.”
13 Fixa’t en el país dels caldeus –un poble que abans no existia; Assíria el va fundar per als habitants del desert–; van alçar les torres d’assalt, i van arrasar els seus palaus i ha esdevingut un munt de ruïnes.
14 Gemegueu, naus de Tarsis, la vostra fortalesa és destruïda!
15 Aquell dia Tir serà oblidada durant setanta anys, com la durada d’un rei. Al cap dels setanta anys, a Tir li succeirà allò que diu el cant de la ramera:
16 “Pren la cítara,
recorre la ciutat,
ramera oblidada;
toca bé, canta molt,
perquè siguis recordada.”
17 Al cap dels setanta anys, el Senyor visitarà Tir, i ella tornarà al seu negoci prostituint-se amb tots els reialmes del món, tot al llarg de la terra.
18 Però els seus guanys i el seu lucre seran consagrats al Senyor; no seran acumulats ni guardats, sinó que serviran per als qui habiten davant del Senyor, perquè tinguin menjar en abundor i vesteixin amb esplendor.