ISAÏES

 19

 

 

Profecia contra Egipte

1 Oracle sobre Egipte: Mireu, el Senyor entra a Egipte cavalcant en núvol lleuger. Els ídols d’Egipte tremolen davant d’ell, i el cor dels egipcis defalleix dintre seu.
2 Llavors atiaré egipcis contra egipcis i lluitarà germà contra germà, cadascú contra el seu veí, ciutat contra ciutat, regne contra regne.
3 L’esperit d’Egipte serà trastornat dintre seu i desbarataré els seus plans. Llavors consultaran els ídols, els encantadors, els nigromants i els endevins.
4 I posaré els egipcis en mans d’un amo dur i un rei cruel els dominarà –diu el Senyor, Déu Totpoderós.
5 L’aigua del mar desapareixerà i el riu quedarà eixut i àrid;
6 els canals pudiran, els recs d’Egipte minvaran i quedaran secs. Les canyes i els joncs es marciran,
7 els prats de la vora del riu i els de la desembocadura, amb tots els sembrats al seu llarg, s’assecaran, seran ventejats i desapareixeran.
8 Els pescadors gemegaran, i es lamentaran tots els qui llancen l’ham al riu; els qui estenen la xarxa sobre l’aigua defalliran.
9 Els qui treballen el lli, cardadors i teixidors, es desanimaran i llanguiran.
10 Els fabricants de teixits quedaran abatuts, i tots els artesans, entristits.
11 Són necis de debò, els prínceps de Tanis; els més savis del faraó formen un consell estúpid. ¿Com podeu dir al faraó: “Sóc fill de savis, descendent de sobirans antics?”
12 On són ara els teus savis? Que t’informin i et facin saber el que ha decidit el Senyor Totpoderós sobre Egipte!
13 Són estúpids, els prínceps de Tanis, i els de Memfis van errats; el mateix cap de les províncies ha fet errar l’Egipte.
14 El Senyor els ha infós un esperit de vertigen i esgarrien l’Egipte en tot el que aquest emprèn, com trontolla un embriac sobre la seva vomitada.
15 I ningú no podrà fer res per aquest país, ni el cap ni la cua, ni la palma ni el jonc.

Conversió d’Egipte i Assíria

16 Aquell dia, els egipcis tremolaran com les dones, horroritzats de veure el puny amenaçador que el Senyor Totpoderós agitarà contra ells.
17 La terra de Judà esdevindrà el terror d’Egipte; només de fer-li’n esment li agafarà por, a causa de la decisió que el Senyor Totpoderós ha pres contra ell.
18 Aquell dia hi haurà cinc ciutats al país d’Egipte que parlaran la llengua de Canaan i que juraran fidelitat al Senyor Totpoderós. Entre elles, una es dirà Iraheres.
19 Aquell dia hi haurà un altar dedicat al Senyor enmig del país d’Egipte, i una columna erigida al seu honor prop de la frontera.
20 Seran senyals i testimonis del Senyor Totpoderós al país dels egipcis; i quan clamaran al Senyor, a causa dels seus opressors, ell els enviarà un salvador i un defensor que els alliberarà.
21 El Senyor es manifestarà als egipcis, i aquell dia ells el reconeixeran, li donaran culte amb sacrificis i ofrenes vegetals, li faran prometences i les compliran.
22 El Senyor afligirà els egipcis amb una plaga a fi de guarir-los, i ells es convertiran al Senyor, que els escoltarà i els restablirà.
23 Aquell dia hi haurà un camí ample des de l’Egipte fins a Assíria: els assiris aniran a Egipte i els egipcis a Assíria, i junts donaran culte al Senyor.
24 Aquell dia, Israel serà el tercer amb l’Egipte i Assíria, com una benedicció enmig de la terra,
25 que el Senyor Totpoderós beneirà dient-los: “Beneït sigui l’Egipte, poble meu, i Assíria, obra de les meves mans, i Israel, el meu heretatge!”