ISAÏES

 11

 

 

La vinguda d’un rei just

1 Sortirà un rebrot de la soca de Jessè, brotarà un plançó de les seves arrels,
2 L’Esperit del Senyor reposarà sobre ell –esperit de saviesa i d’intel·ligència, esperit de consell i de fortalesa, esperit de coneixement i de temor del Senyor–
3 i es complaurà en la reverència al Senyor. No jutjarà segons les aparences ni sentenciarà segons el que senti a dir,
4 sinó que jutjarà els desvalguts amb justícia i sentenciarà rectament els pobres de la terra. Castigarà el país amb la paraula de la seva boca, i amb el buf dels seus llavis matarà el malvat.
5 La rectitud serà la faixa dels seus ronyons, i la fidelitat, el cenyidor dels seus lloms.
6 El llop conviurà amb l’anyell i el lleopard jaurà amb el cabrit. El vedell i el cadell de lleó pasturaran junts, i un infant els menarà.
7 La vaca i l’óssa seran amigues, les seves cries jauran plegades; i el lleó menjarà palla, com el bou.
8 Un nen jugarà vora el cau de l’àspid, i el deslletat posarà la mà dins l’amagatall de l’escurçó.
9 Ningú no farà mal ni danyarà en tota la meva muntanya santa, perquè el país serà ple del coneixement del Senyor, com les aigües cobreixen la mar.
10 Aleshores el rebrot de Jessè s’alçarà com a bandera per als pobles i les nacions acudiran a ell, i el seu lloc de repòs serà gloriós.

Retorn triomfal dels desterrats

11 Aquell dia, el Senyor tornarà a alçar la mà per recobrar la resta del seu poble: els qui hagin quedat per Assíria i per Egipte, els de Patrós, d’Etiòpia, d’Elam, de Xinar, d’Hamat i de les illes del mar.
12 Alçarà una bandera per a les nacions, recollirà els desterrats d’Israel i congregarà els dispersos de Judà des dels quatre cantons de la terra.
13 Llavors la gelosia d’Efraïm cedirà, i els opressors de Judà seran exterminats; Efraïm ja no envejarà Judà, i Judà no serà hostil a Efraïm.
14 Volaran cap a la vessant dels filisteus per l’occident, i junts desposseiran els fills de l’Orient. Estendran la mà sobre Edom i Moab, i els fills d’Ammon seran els seus vassalls.
15 El Senyor assecarà el golf del mar d’Egipte; alçarà la mà contra el Riu Eufrates i el seu buf ardent el dividirà en set braços, de manera que es podrà travessar amb les sandàlies posades.
16 Llavors hi haurà una ruta per a la resta del seu poble, els qui hauran quedat d’Assíria, com n’hi va haver una per a Israel quan va pujar de la terra d’Egipte.