GÈNESI

 6 

 

                             

La maldat dels homes


61 Succeí que, quan els homes es van anar multiplicant sobre la terra i els van néixer filles,

2 els fills de Déu, veient que les filles dels homes eren agradables, van triar les que van voler i les prengueren per mullers.

3 I el Senyor digué: “El meu esperit no restarà indefinidament en els humans, perquè són carn; que la seva vida sigui de cent vint anys.”

4 En aquella època, i també després, hi havia gegants a la terra, perquè quan els fills de Déu es van unir amb les filles dels homes van engendrar fills, que van ser els herois de l’antiguitat, homes ben famosos.

5 El Senyor veié que la maldat dels homes anava creixent per tota la terra, i que la inclinació dels seus pensaments més íntims era contínuament per al mal.

6 Al Senyor li va saber greu d’haver fet els homes a la terra, i li va doldre dintre seu.

7 I digué: “Exterminaré de damunt la terra els homes que he creat: des dels humans fins a les bèsties, els rèptils i les aus del cel; perquè ara em dol d’haver-los fet.”

8 No obstant, Noè obtingué la benevolència del Senyor.


Història de Noè.

Construcció de l’arca


9 Aquesta és la història de Noè: Noè era un home just i honrat entre els d’aquella generació; va caminar sempre amb Déu.

10 Noè engendrà tres fills: Sem, Cam i Jàfet. 11 Davant Déu, la terra s’havia corromput; i el món s’havia omplert de violències.

12 Déu va mirar la terra i la veié corrompuda, perquè tothom es comportava perversament pertot arreu.

13 I Déu digué a Noè: “He decidit suprimir la humanitat, perquè la terra és plena de violències per culpa d’ells, i els vull exterminar de la terra.

14 Construeix-te una arca de fusta de xiprer. A l’arca fes-hi unes estances i calafateja-la amb brea per dins i per fora.

15 L’has de fer així: cent cinquanta metres de llargada, vint-i-cinc d’amplada i quinze d’alçada.

16 Li faràs una coberta, que deixaràs mig metre més amunt. Posaràs la porta de l’arca a un costat; i fes-hi un pis inferior, un segon i un tercer.

17 Llavors, jo faré venir el diluvi sobre la terra a fi d’exterminar de sota la capa del cel tot allò que té alè de vida. Tot el que hi ha a la terra s’extingirà.

18 Però jo establiré amb tu el meu pacte: entraràs a l’arca tu i els teus fills, la teva muller i les mullers dels teus fills.

19 I de tots els éssers vivents, de tota carn, en faràs entrar a l’arca una parella perquè sobrevisquin amb tu. Hauran de ser mascle i femella.

20 De cada espècie d’aus, de cada espècie de bèsties, de cada espècie de rèptils de la terra, en faràs entrar dos de cada espècie perquè sobrevisquin amb tu.

21 I tu procura’t tota mena d’aliments i amb bona provisió, perquè us serveixi de sosteniment a tu i a ells.”

22 Així ho va fer Noè, complint puntualment tot el que Déu li va manar.