GÈNESI

 5 

 

     

Els descendents d’Adam, fins a Noè


1 Aquest és el registre genealògic d’Adam. El dia que Déu va crear l’home, el va fer a semblança seva.

2 Els va crear home i dona, els va beneir i, el dia de la seva creació, els va anomenar Adam, que vol dir “ésser humà.”

3 Adam tenia cent trenta anys quan engendrà un fill semblant a ell, a la seva imatge, i l’anomenà Set.

4 I el temps que visqué Adam, després d’engendrar Set, foren vuit-cents anys, i va engendrar fills i filles.

5 En total, Adam va arribar a viure nou-cents trenta anys; i va morir.

6 A l’edat de cent cinc anys, Set engendrà Enoix.

7 I després d’engendrar Enoix, Set visqué vuit-cents set anys, i va engendrar fills i filles.

8 En total, Set va arribar a viure nou-cents dotze anys; i va morir.

9 A l’edat de noranta anys, Enoix engendrà Quenan.

10 I després d’engendrar Quenan, Enoix visqué vuit-cents quinze anys, i va engendrar fills i filles.

11 En total, Enoix va arribar a viure nou-cents cinc anys; i va morir.

12 A l’edat de setanta anys, Quenan engendrà Mahalalel.

13 I després d’engendrar Mahalalel, Quenan visqué vuit-cents quaranta anys, i va engendrar fills i filles.

14 En total, Quenan va arribar a viure nou-cents deu anys; i va morir.

15 A l’edat de seixanta-cinc anys, Mahalalel engendrà Jèred.

16 I després d’engendrar Jèred, Mahalalel visqué vuit-cents trenta anys, i va engendrar fills i filles.

17 En total, Mahalalel va arribar a viure vuit-cents noranta-cinc anys; i va morir.

18 A l’edat de cent seixanta-dos anys, Jèred engendrà Henoc.

19 I després d’engendrar Henoc, Jèred visqué vuit-cents anys, i va engendrar fills i filles.

20 En total, Jèred va arribar a viure nou-cents seixanta-dos anys; i va morir.

21 A l’edat de seixanta-cinc anys, Henoc engendrà Matusalem.

22 I després d’engendrar Matusalem, Henoc va caminar amb Déu tres-cents anys, i va engendrar fills i filles.

23 En total, Henoc va arribar a viure tres-cents seixanta-cinc anys.

24 Henoc, doncs, va caminar amb Déu i desaparegué, perquè Déu se’l va endur.

25 A l’edat de cent vuitanta-set anys, Matusalem engendrà Lèmec.

26 I després d’engendrar Lèmec, Matusalem visqué set-cents vuitanta-dos anys, i va engendrar fills i filles.

27 En total, Matusalem va arribar a viure nou-cents seixanta-nou anys; i va morir.


Naixement de Noè


28 A l’edat de cent vuitanta-dos anys, Lèmec engendrà un fill.

29 El va anomenar Noè (consol), perquè deia: “Aquest ens consolarà del nostre treball i de la fatiga de les nostres mans des que hem de cultivar aquesta terra que el Senyor va maleir.”

30 I després d’engendrar Noè, Lèmec visqué cinc-cents noranta-cinc anys, i va engendrar fills i filles.

31 En total, Lèmec va arribar a viure set-cents setanta-set anys; i va morir.

32 A l’edat de cinc-cents anys, Noè engendrà Sem, Cam i Jàfet.