EZEQUIEL

 46

 

El sàbat i el noviluni

1 Això diu Déu, el Senyor: “La porta de l’atri interior, que mira a orient, restarà tancada durant els sis dies feiners, però serà oberta el dia de repòs i el dia del noviluni.
2 El príncep entrarà pel vestíbul del pòrtic exterior i es quedarà dret al costat del pilar del pòrtic, mentre els sacerdots oferiran el seu holocaust i les seves ofrenes pacífiques. Ell adorarà sobre el llindar del pòrtic, i després sortirà. I el pòrtic no es tancarà fins al vespre.
3 La gent del poble adorarà davant el Senyor, a l’entrada d’aquell pòrtic, els dissabtes i els novilunis.
4 I l’holocaust que el príncep ha de presentar al Senyor, el dissabte, serà de sis anyells i un moltó, tots sense tara.
5 L’ofrena vegetal serà d’un efà per cada moltó; i per cada anyell, la quantitat que ell vulgui. D’oli, serà un hin per cada efà.
6 El dia del noviluni, un vedell jove sense tara, sis anyells i un moltó, també sense tara.
7 Com a ofrena vegetal oferirà un efà pel vedell i un efà pel moltó. Quant als anyells, segons les seves possibilitats. D’oli, serà un hin per cada efà.

Instruccions generals

8 Quan el príncep hagi d’entrar, ho farà pel vestíbul del pòrtic; i sortirà pel mateix camí.
9 Però quan la gent del poble es presenti davant del Senyor durant les festes solemnes, els qui entrin pel pòrtic del nord per adorar sortiran pel pòrtic del sud, i els qui entrin pel pòrtic del sud sortiran pel pòrtic del nord. Ningú no tornarà a sortir pel mateix pòrtic per on ha entrat, sinó que sortirà pel que hi ha enfront.
10 El príncep anirà junt amb ells; entrarà i sortirà enmig d’ells.
11 En les festes i en les reunions solemnes, l’ofrena serà d’un efà per cada vedell, un efà per cada moltó i, per cada anyell, el que vulgui donar. D’oli, serà un hin per cada efà.
12 Però quan el príncep faci una ofrena voluntària, tant si és holocaust com sacrifici pacífic al Senyor, li obriran el pòrtic que mira a orient, i oferirà el seu holocaust i el seu sacrifici pacífic de la mateixa manera que els ofereix el dia de repòs. Després sortirà, i tancaran el pòrtic darrere seu.

L’ofrena diària

13 Cada dia s’oferirà un anyell de l’anyada, sense tara, en holocaust al Senyor; s’oferirà cada matí.
14 Amb ell s’oferirà cada matí, com a ofrena vegetal, una sisena part d’efà i una tercera part d’hin d’oli, per pastar la flor de farina com a ofrena vegetal al Senyor; aquesta serà una ofrena contínua, un estatut perpetu.
15 L’anyell, l’ofrena vegetal i l’oli, seran oferts cada matí com a holocaust perpetu.”

Les donacions del príncep

16 Això diu Déu, el Senyor: “Si el príncep fa alguna donació del seu patrimoni a algun dels seus fills, quedarà com a propietat del fill, que el posseirà com a heretatge propi.
17 En canvi, si fa una donació del seu patrimoni a un dels seus servents, serà d’aquest fins a l’any del jubileu; després tornarà al príncep. Només als seus fills podrà passar el patrimoni.
18 El príncep no prendrà res de l’heretatge del poble, espoliant-lo de la seva propietat. De la seva pròpia hisenda, donarà heretatge als seus fills, a fi que ningú del meu poble no sigui privat de la seva hisenda.”

Les cuines del temple

19 Després em va portar per l’entrada del costat del pòrtic cap a les cambres santes dels sacerdots, les que miren al nord, i vaig veure que al fons hi havia un local que donava a occident.
20 I em digué: “Aquest és el local on els sacerdots couran els sacrificis per la culpa i els sacrificis pel pecat, i on couran les ofrenes vegetals, a fi que no hagin de treure res a l’atri exterior, evitant així perjudicar el poble.”
21 Després em va fer sortir a l’atri exterior i em va fer passar pel costat dels quatre angles de l’atri, i vaig veure que hi havia un pati a cada cantó de l’atri.
22 Als quatre angles de l’atri hi havia uns patis petits, de quaranta colzades de llargada per trenta d’amplada; els quatre tenien les mateixes dimensions als angles.
23 Hi havia un banc de pedra tot al voltant que els encerclava, i a la part de sota hi havien construït fogons per tot el banc.
24 I em digué: “Aquestes són les cuines on els servidors del temple han de coure els sacrificis del poble.”