EZEQUIEL

 43

 

El Senyor retorna al temple

1 Després em va portar cap al pòrtic, a l’entrada que mira a l’orient,
2 i vaig veure que la glòria del Déu d’Israel venia de la part de llevant. El seu brogit era com el bramul de moltes aigües, i la terra resplendia de la seva glòria.
3 L’aspecte de la visió que contemplava era semblant a la que vaig veure quan vingué a destruir la ciutat, i també semblant a la que havia vist vora el riu Quebar. Llavors em vaig abocar de cara a terra.
4 La glòria del Senyor va entrar al temple pel pòrtic que mira a l’orient.
5 I l’Esperit em va alçar i em va fer entrar a l’atri interior, i vaig veure que la glòria del Senyor omplia el temple.
6 Vaig sentir que algú em parlava des del temple, mentre l’home estava dret al meu costat,
7 i em deia: “Fill d’home, aquest és el lloc del meu tron, l’escambell on poso els meus peus, el lloc on habitaré entre els fills d’Israel per sempre. I la casa d’Israel ja no profanarà més el meu sant nom, ni ells ni els seus reis, amb les seves idolatries i les despulles dels seus reis als seus túmuls sagrats,
8 situant el seu llindar vora el meu llindar i el seu muntant al costat del meu muntant, amb tan sols una paret mitgera entre jo i ells, i contaminant el meu sant nom amb les abominacions que cometien fins que els vaig consumir amb la meva ira.
9 Ara, doncs, apartaran lluny de mi les seves fornicacions i les despulles dels seus reis, i jo habitaré enmig d’ells per sempre.

Les lleis del temple

10 I tu, fill d’home, descriu a la casa d’Israel aquest temple, a fi que s’avergonyeixin de les seves iniquitats. Que prenguin mides del disseny,
11 i si s’han avergonyit de tot el que han fet, mostra’ls el plànol del temple i la seva estructura, les seves sortides i les seves entrades, tota la seva disposició. I el conjunt de normes, tot el cerimonial i totes les seves lleis, posa-les per escrit a la seva vista, perquè observin totes les seves formalitats i tots els seus estatuts i els practiquin.
12 Aquesta és la llei del temple: Sobre el cim de la muntanya, tot el territori que l’envolta serà santíssim. Aquesta és la llei del temple.”

Descripció de l’altar

13 Aquestes són les dimensions de l’altar, en mides d’una colzada i un pam: La base tindrà una colzada d’alçada per una d’amplada, i el vorell que l’envolta tindrà un pam. I aquesta serà l’alçada de l’altar:
14 des de la base, arran de terra, fins al primer sòcol, dues colzades, amb una colzada d’amplada; i des del sòcol petit fins al sòcol gran, quatre colzades, amb una colzada d’amplada.
15 El fogar tindrà quatre colzades; i del fogar en amunt hi haurà quatre corns.
16 El fogar tindrà dotze colzades de llargada per dotze d’amplada, formant un quadrat.
17 El sòcol gran tindrà catorze colzades de llargada per catorze d’amplada, als seus quatre costats; i el vorell del seu voltant, mitja colzada. La base, tot al voltant, tindrà una colzada, i els seus esglaons miraran a l’orient.

Consagració de l’altar

18 I em digué: “Fill d’home, això diu Déu, el Senyor: Aquestes són les ordenances de l’altar, per al dia que serà construït, a fi d’oferir-hi l’holocaust i espargir-hi la sang.
19 Als sacerdots levites que són del llinatge de Sadoc i que s’acosten a mi per ministrar davant meu, diu Déu, el Senyor, els donaràs un vedell jove en sacrifici pel pecat.
20 Prendràs una part de la seva sang i n’untaràs els quatre corns, els quatre angles del sòcol i el vorell de tot el voltant. Així el purificaràs i en faràs l’expiació.
21 Després prendràs el vedell de l’expiació i el cremaràs en una dependència del temple, preparada fora del santuari.
22 El segon dia presentaràs un boc sense tara, com a ofrena pel pecat, i faran la purificació de l’altar com s’haurà fet amb el vedell jove.
23 Quan hauràs acabat l’expiació, presentaràs un vedell jove i un moltó del ramat, tots dos sense tara.
24 Els presentaràs davant el Senyor, i els sacerdots hi tiraran sal al damunt i els oferiran en holocaust al Senyor.
25 Durant una setmana oferiràs cada dia un boc en sacrifici pel pecat, així com un vedell jove i un moltó del ramat, tots dos sense tara.
26 Durant una setmana es farà l’expiació per l’altar; així el purificaran i el consagraran.
27 Passats aquests dies, del dia vuitè en endavant, els sacerdots sacrificaran damunt l’altar els vostres holocaustos i les vostres ofrenes pacífiques; i jo us seré favorable, diu Déu, el Senyor.”