EZEQUIEL

 42

 

Dependències del temple

1 Després em va fer sortir a l’atri exterior, en direcció nord, i em va fer entrar a les cambres que hi havia davant de l’espai lliure i enfront de l’edifici.
2 Per davant de la porta nord, l’edifici tenia una llargada de cent colzades i una amplada de cinquanta.
3 Donant a les vint colzades de l’atri interior i al paviment de mosaic de l’atri exterior, hi havia les galeries, les unes davant les altres, en tres pisos.
4 I davant les estances hi havia un passadís de deu colzades d’amplada, cap a l’interior, amb un pas d’entrada d’una colzada; i les seves portes donaven al nord.
5 Les cambres superiors eren més reduïdes, perquè les galeries els prenien més espai que a les cambres inferiors i mitjanes de l’edifici,
6 ja que eren tres plantes i no tenien columnes com els atris; per això eren més estretes que les mitjanes i les de la planta baixa.
7 I la paret que hi havia tot al llarg de les cambres, pel costat de l’atri exterior, enfront d’aquestes cambres, tenia cinquanta colzades de llargada.
8 Així la llargada de les estances que donaven a l’atri exterior era de cinquanta colzades, mentre que la de les que donaven enfront del temple era de cent.
9 Sota d’aquestes estances hi havia l’entrada del costat de l’est, per als qui hi entraven des de l’atri exterior.
10 Tot al llarg del mur de l’atri, en direcció est, enfront de l’espai lliure i davant de l’edifici, hi havia cambres;
11 i davant d’elles un passadís semblant al de les cambres de la cara nord. La seva llargada i la seva amplada tenien aquelles mateixes dimensions, així com totes les sortides, la distribució i les portes.
12 De la mateixa faiçó eren les portes de les cambres que donaven al sud: una porta al començ del passadís paral·lel al mur, per als qui hi entraven pel cantó d’orient.
13 Llavors em digué: “Les cambres del nord i les del sud que són davant de l’espai lliure, són cambres santes, on els sacerdots que ministren davant el Senyor menjaran les coses santíssimes. Allà dipositaran les coses santíssimes: les ofrenes vegetals, les ofrenes pel pecat i les ofrenes per la culpa; perquè el lloc és sant.
14 Un cop els sacerdots hi hagin entrat, no sortiran del lloc sant cap a l’atri exterior sense haver-hi deixat les vestidures que han portat en l’exercici del seu ministeri, perquè són santes. Quan hagin d’acostar-se als llocs destinats al poble, es posaran uns altres vestits.”

Les dimensions de l’atri

15 Quan va acabar d’amidar el temple per dintre, em va fer sortir per la porta que mira a l’orient i prengué la mida de tot el perímetre.
16 Prengué la mida del costat oriental amb la canya d’amidar: feia cinc-centes canyes, en canyes de mida normal.
17 Va donar la volta i prengué la mida del costat nord: feia cinc-centes canyes, en canyes de mida normal.
18 Es girà i prengué la mida del costat sud: feia també cinc-centes canyes, en canyes de mida normal.
19 Es va girar cap al costat occidental i el va amidar: feia igualment cinc-centes canyes, en canyes de mida normal.
20 Prengué la mida dels quatre costats. Tenia un mur tot al voltant de cinc-centes canyes de llargada per cinc-centes d’amplada, per a separar el lloc sant del lloc profà.