EZEQUIEL

 40

 

Visió del temple futur

1 L’any vint-i-cinc del nostre captiveri, a començament d’any, el dia deu del mes, quan feia catorze anys que la ciutat havia estat destruïda, aquell mateix dia, la mà del Senyor vingué damunt meu i em va traslladar allà.
2 En visions divines, em dugué a la terra d’Israel i em va situar sobre una muntanya molt alta que tenia al cim una mena de construcció semblant a una ciutat, al cantó de migdia.
3 M’hi va deixar i vaig veure que hi havia un home, d’aspecte semblant al bronze, que s’estava dret a la porta, amb un cordill de lli i una canya d’amidar a la mà.
4 I aquest home em digué: “Fill d’home, mira amb els teus ulls i escolta amb les teves orelles, i posa atenció a totes les coses que jo et mostraré, ja que és per fer-t’ho veure que t’han portat fins aquí. Tot el que veuràs ho has d’anunciar a la casa d’Israel.”

La porta oriental

5 Vaig veure que, a l’exterior, hi havia un mur que envoltava tot el temple. La canya d’amidar que aquell home portava a la mà era de sis colzades (de les que feien un pam més), i va amidar la construcció: feia una canya de gruix i una d’alçada.
6 Es va acostar al pòrtic que mira cap a llevant, va pujar els esglaons i va amidar-ne el llindar: feia una canya d’amplada, i el del vestíbul també una canya d’amplada.
7 I cada cambra lateral feia una canya d’amplada i una de llargada; el pilar entre les cambres feia cinc colzades; el llindar del pòrtic que dóna al vestíbul, cap a l’interior, amidava una canya
8 Després va amidar el vestíbul del pòrtic interior: una canya.
9 També va amidar l’entrada del pòrtic, vuit colzades; i els seus pilars, dues colzades. El vestíbul del pòrtic era orientat cap a l’interior.
10 Les cambres del pòrtic oriental eren tres per l’un costat i tres per l’altre, i totes feien les mateixes mides; els pilars que hi havia a cada un dels costats, també feien les mateixes mides.
11 Va amidar l’amplada de l’obertura del pòrtic: feia deu colzades; i la llargada del pòrtic, tretze colzades.
12 Hi havia una vorera davant de les cambres, a banda i banda, que feia una colzada. Cada cambra feia sis colzades per l’un costat i sis per l’altre.
13 Va amidar el pòrtic des del fons d’una cambra fins al fons de l’altra, que tenien les entrades l’una davant de l’altra: l’amplada era de vint-i-cinc colzades.
14 Els pilars li van fer seixanta colzades, cada pilar de l’atri i del pòrtic, tot al voltant.
15 Des de la façana del pòrtic de l’entrada a la façana del vestíbul del pòrtic interior, hi havia cinquanta colzades.
16 Sobre les cambres i els seus pilars hi havia finestres d’espitllera tot a l’entorn de l’interior del pòrtic, i també en els corredors. Hi havia, doncs, finestres per tot el voltant, per la part de dins. I els pilars tenien palmeres esculpides.

L’atri exterior

17 Després em va portar dins l’atri exterior, i vaig veure que hi havia unes cambres i que tenia un paviment de mosaic tot al voltant de l’atri; i trenta cambres que tenien sortida al paviment.
18 El paviment de mosaic vorejava els pòrtics en tota la seva extensió; aquest era el paviment inferior.
19 Va amidar l’amplada de l’atri, de la façana del pòrtic inferior a la façana del pòrtic interior, per fora, i feia cent colzades cap a l’orient i cap al nord.

El pòrtic del nord

20 També va amidar la llargada i l’amplada del pòrtic de l’atri exterior que mira cap al nord,
21 i les tres cambres d’un costat i les tres de l’altre. Els pilars i els seus vestíbuls tenien les mateixes dimensions que els del primer pòrtic: cinquanta colzades de llargada i vint-i-cinc d’amplada.
22 Les finestres, el vestíbul i les palmeres tenien les mateixes dimensions que les del pòrtic que mirava cap a orient. S’hi pujava per set esglaons, i al davant hi havia el vestíbul.
23 Hi havia un pòrtic a l’atri interior, enfront del pòrtic del nord, igual com el pòrtic oriental; la distància de pòrtic a pòrtic era de cent colzades.

El pòrtic del sud

24 Després em va fer anar cap al sud, i vaig veure que hi havia un pòrtic orientat a migdia; va amidar els pilars i el vestíbul: tenien les mateixes dimensions que els altres.
25 El pòrtic, igual que el seu vestíbul, tenia tot al voltant finestres com aquelles altres; i feia cinquanta colzades de llargada per vint-i-cinc d’amplada.
26 S’hi pujava per set esglaons, i al davant hi havia el vestíbul, i a cada cantó hi havia pilars en forma de palmeres.
27 I l’atri interior tenia també un pòrtic que mirava a migdia; prengué la mida d’un pòrtic a l’altre, cap al sud, i era de cent colzades.

El pòrtic sud de l’atri interior

28 Em va fer entrar a l’atri interior pel pòrtic sud, i va amidar el pòrtic: tenia les mateixes dimensions que els altres.
29 Les cambres, els pilars i el vestíbul tenien també les mateixes dimensions. Hi havia finestres al voltant de l’atri i del vestíbul. La llargada era de cinquanta colzades, i l’amplada, de vint-i-cinc.
30 I els vestíbuls que hi havia tot al voltant feien vint-i-cinc colzades de llargada per cinc d’amplada.
31 El vestíbul donava a l’atri exterior, tenia pilars amb palmeres esculpides i s’hi pujava per vuit esglaons.

El pòrtic oriental de l’atri interior

32 Després em va fer entrar dins de l’atri interior, al cantó d’orient, i va amidar el pòrtic: tenia aquelles mateixes dimensions.
33 Les cambres, els pilars i el vestíbul tenien aquelles mateixes dimensions. Hi havia finestres al voltant de l’atri i del vestíbul. La llargada era de cinquanta colzades, i l’amplada, de vint-i-cinc.
34 El vestíbul donava a l’atri exterior, tenia pilars amb palmeres esculpides a banda i banda i s’hi pujava per vuit esglaons.

El pòrtic nord de l’atri interior

35 Després em va portar a l’atri del nord, el va amidar i tenia les mateixes dimensions.
36 Al seu voltant, hi havia les cambres, els pilars i el vestíbul, i tenien les mateixes dimensions: cinquanta colzades de llargada i vint-i-cinc d’amplada.
37 Els pilars donaven a l’atri exterior, i aquests pilars que hi havia a banda i banda tenien palmeres esculpides; s’hi pujava per vuit esglaons.

Instal·lacions per als sacrificis

38 Hi havia una cambra amb l’entrada al costat dels pilars, on es rentaven els holocaustos.
39 I a l’entrada del pòrtic hi havia dues taules a l’un cantó i dues més a l’altre que servien per a immolar els holocaustos, els sacrificis pel pecat i les ofrenes per la culpa.
40 Al costat exterior, pujant a l’entrada del pòrtic nord, hi havia dues taules, i a l’altre cantó, tocant al vestíbul del pòrtic, dues taules més.
41 Quatre taules a l’un costat i quatre taules a l’altre costat del pòrtic: vuit taules, doncs, sobre les quals s’havien d’immolar les víctimes.
42 Hi havia encara quatre taules més de pedra tallada, destinades als holocaustos, que feien una colzada i mitja de llargada, una i mitja d’amplada i una d’alçada: al damunt hi posaven els instruments amb què s’immolaven els holocaustos i els sacrificis.
43 Uns ganxos dobles, d’un pam d’amplada, havien estat fixats per tot el voltant; i damunt les taules es posava la carn de les ofrenes.

Estances per als cantors i els sacerdots

44 Fora del pòrtic interior, a l’atri de dins, que era al costat del pòrtic nord, hi havia les cambres dels cantors, de cara al sud; una estava al costat oriental que mirava al nord.
45 I em digué: “Aquesta cambra que mira al sud és per als sacerdots encarregats de vigilar el temple;
46 i la cambra que mira al nord és per als sacerdots encarregats del servei de l’altar. Aquests són els fills de Sadoc, els qui, d’entre els fills de Leví, s’acosten al Senyor per servir-lo.”

Descripció del temple

47 Va amidar l’atri: era un quadrat de cent colzades per costat, i l’altar era davant del temple.
48 Tot seguit em va fer entrar al vestíbul del temple i va amidar cada pilar del vestíbul: feien cinc colzades les de l’un costat i cinc colzades les de l’altre. L’amplada del pòrtic feia tres colzades per l’una banda i tres per l’altra.
49 El vestíbul feia vint colzades de llargada i onze d’amplada, i s’hi pujava per deu esglaons. Hi havia columnes al costat dels pilars, una a cada banda.