EZEQUIEL

 29

 

 

Oracle contra Egipte

1 L’any desè, el dia dotze del desè mes, vaig rebre una revelació del Senyor que deia:
2 “Fill d’home, encara’t amb el faraó, el rei d’Egipte, i profetitza contra ell i contra tot l’Egipte.
3 Parla i digues: Això diu Déu, el Senyor: Mira, aquí em tens contra tu, faraó rei d’Egipte, gran cocodril ajaçat enmig dels seus rius, que dius: És ben meu el Nil, perquè jo me l’he fet!
4 Per tant, jo t’agafaré amb garfis per les teves mandíbules, faré que els peixos dels teus rius se t’enganxin a les escames i et trauré d’enmig dels rius amb tots els peixos que se t’hauran encastat.
5 Et llençaré al desert amb els peixos dels teus rius. Cauràs sobre el camp obert i no et recolliran ni et sepultaran: t’he deixat com a menjar per a les feres de la terra i per als ocells del cel.
6 I tots els habitants d’Egipte sabran que jo sóc el Senyor, ja que has estat una canya per al poble d’Israel:
7 quan t’agafaven amb la mà, t’esberlaves i els esgarrinxaves tot el muscle; i quan es recolzaven en tu, et parties i feies que s’esllomessin.
8 Per això, Déu, el Senyor, ha dit: Mira, faré caure damunt teu l’espasa, i extirparé de tu homes i bèsties.
9 El país d’Egipte quedarà assolat i desert, i sabran que jo sóc el Senyor. Per haver dit: El Nil és meu, jo me l’he fet!,
10 per això, aquí em tens contra tu i contra els teus canals; convertiré el país d’Egipte en una ruïna assolada i desèrtica, des de Migdol fins a Assuan i fins a les fronteres d’Etiòpia.
11 Per allí, no hi passarà el peu de cap home ni el peu de cap bèstia, i durant quaranta anys no hi viurà ningú.
12 Jo convertiré el país d’Egipte en una destrucció enmig de països abandonats, i les seves ciutats seran una desolació enmig de les ciutats en ruïnes durant quaranta anys; dispersaré els egipcis entre les nacions i els escamparé entre els pobles.
13 Tanmateix, Déu, el Senyor, diu això: Al cap de quaranta anys, aplegaré els egipcis d’entre els pobles on hauran estat dispersats,
14 recolliré els seus captius i els faré tornar al país de Patrós, el seu lloc d’origen. Allà romandran com un poble humil,
15 més humil que els altres regnes, i no s’alçarà mai més sobre els pobles, perquè jo faré que minvin per tal que no tornin a tenir domini sobre les nacions.
16 Ja no seran un motiu de confiança per a la casa d’Israel, sinó un recordatori de la seva iniquitat, quan pecaven per anar darrere d’ells. Llavors sabran que jo sóc Déu, el Senyor.”

El salari de Nabucodonosor

17 Succeí que l’any vint-i-set, el primer dia del primer mes, vaig rebre una revelació del Senyor que deia:
18 “Fill d’home, Nabucodonosor, rei de Babilònia, ha imposat al seu exèrcit una campanya molt dura contra Tir. Tots els caps han perdut els cabells i totes les espatlles han estat escorxades, però ni ell ni el seu exèrcit no han obtingut cap recompensa en la campanya que han emprès contra Tir.
19 Per això, Déu, el Senyor, ha dit: Jo donaré a Nabucodonosor, rei de Babilònia, el país d’Egipte. Ell s’endurà les seves riqueses, en saquejarà les despulles i prendrà el botí: això servirà de paga per al seu exèrcit.
20 Com a recompensa per la campanya que va emprendre contra Tir, li dono el país d’Egipte, perquè ha treballat per a mi, diu Déu, el Senyor.
21 En aquell temps faré alçar el poder dins la casa d’Israel, i a tu et permetré que obris la boca enmig d’ells; i sabran que jo sóc el Senyor.”