EZEQUIEL

 13

 

Contra els falsos profetes

1 Vaig rebre una revelació del Senyor que deia:
2 “Fill d’home, profetitza contra els profetes d’Israel i digues als qui profetitzen segons el que ells pensen: Escolteu l’oracle del Senyor!
3 Això diu Déu, el Senyor: Ai dels profetes insensats que es deixen portar per la pròpia inspiració, sense haver tingut cap visió!
4 Com les guineus entre les ruïnes, així han estat els teus profetes, Israel!
5 No heu refet les bretxes ni heu construït un mur al voltant de la casa d’Israel, perquè pugui resistir en la batalla el dia del Senyor.
6 Tenen visions falses i presagis enganyosos els qui diuen: Oracle del Senyor!, quan, de fet, el Senyor no els ha enviat; i encara esperen que s’acompleixi el que han pronosticat.
7 ¿No han de ser falses les vostres visions i mentideres les prediccions que heu anunciat, ja que dieu: Oracle del Senyor!, quan, de fet, jo no he dit res?
8 Per això, Déu, el Senyor, ha dit: Per tal com heu parlat en fals i heu vist visions falses, aquí em teniu contra vosaltres. Paraula de Déu, el Senyor!
9 Alçaré la meva mà contra els profetes de la visió falsa i la predicció mentidera: no seran admesos en l’assemblea del meu poble, ni seran inscrits en el registre de la casa d’Israel, ni tornaran a la terra d’Israel. Llavors sabran que jo sóc el Senyor, el Déu Etern!
10 Perquè és cert que ells han esgarriat el meu poble dient-li: Pau!, quan de fet no n’hi ha, de pau. És com quan el poble aixeca un mur i ells l’arrebossen amb calç.
11 Digues als qui fan l’arrebossat que el mur caurà; perquè vindrà una pluja torrencial, faré caure calamarsa, i un vent impetuós l’esbotzarà.
12 I quan el mur haurà caigut, ¿no és cert que us diran: On ha anat a parar l’arrebossat que hi havíeu fet?
13 Per això, Déu, el Senyor, ha dit: En la meva còlera, faré que l’esbotzi un vent impetuós; en la meva indignació, hi enviaré una pluja torrencial; i en el meu furor, una pedregada destructora.
14 Així enderrocaré el mur que havíeu arrebossat amb calç, l’arranaré fins a terra i deixaré al descobert els seus fonaments. El mur caurà, i vosaltres desapareixereu entre les seves runes; llavors sabreu que jo sóc el Senyor.
15 Així desfogaré la meva indignació contra el mur i contra els qui el van arrebossar amb calç, i us diré: El mur ja no existeix, ni tampoc els qui el van arrebossar,
16 ni aquells profetes d’Israel que profetitzaven sobre Jerusalem i veien visions de pau per a ella quan, de fet, no n’hi ha, de pau. Paraula de Déu, el Senyor!”

Contra les profetesses i les fetilleres

17 “I tu, fill d’home, encara’t amb les filles del teu poble que profetitzen segons el que elles pensen i profetitza contra elles;
18 i digues-los: Això diu Déu, el Senyor: Ai de les qui cusen cintes màgiques per a totes les articulacions de mans i braços, i confeccionen vels de totes mides per al cap, per tal de capturar ànimes! ¿És que voleu capturar les ànimes del meu poble per mantenir vives les vostres?
19 Vosaltres m’heu deshonrat davant el meu poble per un grapat d’ordi, per un tros de pa, fent morir els qui no havien de morir i permetent de viure els qui no havien de viure, mitjançant els vostres enganys al meu poble, que creu en aquestes mentides.
20 Per això diu Déu, el Senyor: Mireu, jo vaig contra les vostres cintes màgiques, amb les quals captureu les ànimes al vol; jo les alliberaré de les vostres mans, i deixaré que s'envolin les ànimes que vosaltres havíeu capturat al vol.
21 Esquinçaré els vostres vels màgics i alliberaré el meu poble de la vostra mà, i no serà més la vostra presa. Llavors sabreu que jo sóc el Senyor.
22 Vosaltres heu acovardit el cor del just amb mentides, quan jo no el volia acovardir, i heu enfortit la mà del malvat perquè no deixi el seu mal camí i conservi la vida.
23 Per això, ja no tindreu més visions enganyoses ni fareu més prediccions. Alliberaré el meu poble de les vostres mans; i sabreu que jo sóc el Senyor”.