EL PENTATEUC

ÈXODE

 38

 

 

L’altar dels holocaustos

1 Va fer l’altar dels holocaustos de fusta d’acàcia, de cinc colzades de llargada i cinc colzades d’amplada, quadrat, i de tres colzades d’alçada,
2 i els seus corns als quatre cantons, formant una sola peça; i els va recobrir de bronze.
3 Va fer tots els utensilis de l’altar: gibrells, pales, vasos, forquetes i brasers, tots de bronze,
4 i per a l’altar, un enreixat de bronze en forma de xarxa, que va situar sota la cornisa inferior, de manera que arribés fins a la meitat de l’altar.
5 Va fondre quatre argolles de bronze per als quatre cantons de l’enreixat, per on havien de passar les barres.
6 Les barres eren de fusta d’acàcia recobertes de bronze,
7 que va passar per les argolles, als costats de l’altar, a fi de transportar-lo. El va fer de planxes de fusta, amb l’interior buit.

La pila de bronze

8 Va fer la pila i el seu suport de bronze, amb els miralls de les dones zeladores que servien a l’entrada del Tabernacle de la Reunió.

L’atri

9 Va construir també l’atri: Per la banda del Nègueb, cara a migdia, les cortines de l’atri, de torçal de lli, d’una llargària de cent colzades,
10 amb vint columnes i vint bases de bronze; els ganxos de les columnes i les argolles eren de plata.
11 Al costat nord, les cortines tenien cent colzades de llargada, amb vint columnes i vint bases de bronze. Els ganxos de les columnes i les seves anelles eren de plata.
12 Al costat d’occident, les cortines tenien cinquanta colzades, amb deu columnes i deu bases; els ganxos de les columnes i les anelles eren de plata.
13 Al costat de llevant, a l’orient, tenien cinquanta colzades,
14 Hi havia quinze colzades de cortines amb tres columnes i tres bases.
15 A l’altre costat, a un cantó i altre de l’entrada de l’atri, hi havia quinze colzades de cortines, amb tres columnes i tres bases.
16 Totes les cortines de l’atri eren de torçal de lli.
17 Les bases de les columnes eren de bronze, els ganxos i les anelles eren de plata. També els capitells eren recoberts de plata, i totes les columnes de l’atri tenien anelles de plata.
18 La porta de l’atri tenia un tapís de brodat artístic, amb relleus morats, porpra, escarlata i torçal de lli, que amidava vint colzades de llargada i cinc d’alçada, en tota l’amplada, igual que les cortines de l’atri,
19 amb quatre columnes i quatre bases de bronze; els ganxos eren de plata, i el revestiment dels capitells i de les seves anelles eren de plata.
20 Totes les estaques del tabernacle i de l’atri que l’envoltava eren de bronze.

Inventari dels materials

21 Aquest és l’inventari del Tabernacle del Testimoni, efectuat per ordre de Moisès, sota el ministeri dels levites, dirigits per Itamar, fill del sacerdot Aaron.
22 Bessalel, fill d’Urí, fill d’Hur, de la tribu de Judà, dugué a terme tot allò que el Senyor havia manat a Moisès,
23 ajudat per Oholiab, fill d’Ahissamac, de la tribu de Dan, gravador, projectista i brodador en teixit morat, porpra, escarlata i en torçal de lli.
24 El total de l’or emprat en la construcció del tabernacle, és a dir, l’or de l’ofrena dedicada, fou de vint-i-nou talents i set-cents sicles, segons el pes del sicle del santuari.
25 I la plata dels registrats en el cens de la comunitat: cent talents i mil set-cents setanta-cinc sicles, segons el pes del sicle del santuari,
26 a raó d’un becà per cap, que ve a ser mig sicle, segons el pes del santuari, per cada persona censada, de vint anys en amunt, dels sis-cents tres mil cinc-cents cinquanta que eren.
27 Els cent talents de plata es van emprar per a fondre les bases del santuari i les del vel: cent bases per cent talents, un talent per base.
28 I amb els mil set-cents setanta-cinc sicles va fer ganxos per a les columnes, va revestir els capitells i els posà anelles.
29 El bronze de l’ofrena dedicada va ser de setanta talents i dos mil quatre-cents sicles.
30 Amb ell va fabricar les bases per a l’entrada del Tabernacle de la Reunió, l’altar de bronze amb el seu enreixat i tots els utensilis de l’altar,
31 les bases del voltant de l’atri, les de la seva entrada, i totes les estaques del tabernacle i les del voltant de l’atri.