EL PENTATEUC

ÈXODE

 36

 

 

1 Bessalel, Oholiab i tots els artesans als quals el Senyor ha infós habilitat i coneixement per a saber fer tota l’obra per al servei del santuari seran els qui ho duran a terme, tal i com el Senyor ho ha manat.”

Se suspèn la recaptació i comencen les obres

2 Moisès va cridar Bessalel, Oholiab i tots el homes experts a qui el Senyor havia infós habilitat, a tots els qui el cor impulsava a dur a terme tota l’obra,
3 i ells van prendre de les mans de Moisès totes les ofrenes que els fills d’Israel havien aportat per a la realització de les obres del servei del santuari. I cada matí seguiren portant ofrenes voluntàries.
4 Tots els experts dedicats als treballs del santuari van deixar la feina que estaven fent,
5 i vingueren a parlar amb Moisès així: “El poble aporta molt més del que cal per a l’execució de l’obra que el Senyor ha manat fer.”
6 Llavors Moisès va manar que fessin córrer pel campament aquesta ordre: “Que cap home ni cap dona reculli ja més material per a les obres del santuari.” I el poble va suspendre la seva aportació,
7 ja que hi havia prou material, fins i tot de sobres, per a acabar tota l’obra.

Construcció del santuari

8 Els més experts d’entre els constructors de l’obra van fer la casa amb deu tapissos de teixit morat, porpra, escarlata i torçal de lli, amb querubins brodats.
9 La llargària de cada tapís era de vint-i-vuit colzades, i l’amplària, de quatre; una mateixa mida per a tots els tapissos.
10 Va cosir cinc dels tapissos l’un amb l’altre, i amb els altres cinc també va fer el mateix.
11 Va fer baguetes morades al voraviu de la primera peça, a l’extrem on s’unia el conjunt; en va fer també al voraviu de la segona peça, a l’extrem on s’unia el conjunt.
12 Va fer cinquanta baguetes a la primera peça i cinquanta baguetes a l’extrem de la segona peça, on s’unia el conjunt, fent que les baguetes es corresponguessin l’una amb l’altra.
13 Va fer també cinquanta gafets d’or i va enllaçar els tapissos l’un amb l’altre, per mitjà dels gafets, de forma que el tabernacle formava una sola peça.
14 Va teixir tapissos de pèl de cabra per a una coberta damunt el tabernacle. En va fer onze.
15 La llargària de cada peça era de trenta colzades, i l’amplària, de quatre. Una mateixa mida per als onze tapissos.
16 Va ajuntar cinc tapissos d’una part i sis tapissos de l’altra.
17 Va fer cinquanta baguetes al voraviu d’un tapís, a l’extrem on s’enllaçava, i cinquanta baguetes a l’última peça del segon conjunt.
18 Va fer cinquanta gafets de bronze per a enllaçar el tabernacle, de manera que fes una sola peça.
19 També va fer per a la tenda una coberta de pells de be tenyides de vermell i una coberta superior de cuiro.

L’armadura

20 Va fer els taulons del tabernacle amb fusta d’acàcia que havien d’anar drets.
21 Cada tauló tenia deu colzades de llargada i una colzada i mitja d’amplada.
22 Cada tauló tenia dos espigons per a encaixar-se l’un amb l’altre. Així es va fer amb tots els taulons del tabernacle.
23 Va disposar els taulons per al tabernacle així: vint taulons per la banda del Nègueb, cap al sud.
24 Sota els vint taulons, hi va posar quaranta bases de plata, dues bases sota l’un tauló, pels seus dos espigons, i dues bases sota l’altre tauló, pels seus dos altres espigons.
25 Igualment per a l’altra banda del tabernacle, la que mira al nord, féu vint taulons,
26 amb les seves quaranta bases de plata: dues bases sota l’un tauló i dues bases sota l’altre tauló.
27 Per a la banda del darrere del tabernacle, la que mira a l’occident, va fer sis taulons.
28 I per als angles del fons del tabernacle, a la part del darrere, va fer dos taulons
29 que estaven units des de la part inferior fins a dalt, a l’alçada de la primera anella. Així ho va fer amb els dos taulons destinats als dos angles.
30 Així van ser vuit taulons amb les seves bases de plata, això és, setze bases; dues bases sota cada tauló.
31 Va fer també travessers de fusta d’acàcia: cinc per als taulons de l’un costat del tabernacle,
32 cinc travessers per als taulons de l’altre costat i cinc travessers per als taulons de la part posterior del tabernacle, la que mira a l’occident.
33 Va fer el travesser mitger de manera que pogués passar a mitja alçada dels taulons de l’un extrem a l’altre.
34 I va recobrir d’or els taulons i els travessers, i va fer d’or les anelles per on havien de passar els travessers.

El vel i la cortina

35 També va fer el vel de teixit morat, porpra, escarlata i torçal de lli, amb uns querubins brodats artísticament.
36 Per al vel, va fer quatre columnes d’acàcia, que va recobrir d’or, amb els seus ganxos, que eren d’or; i per a sostenir les columnes fongué quatre bases de plata.
37 Per a l’entrada del tabernacle, va fer una cortina de teixit morat, porpra, escarlata i torçal de lli, brodada artísticament,
38 i les seves cinc columnes amb els corresponents ganxos d’or. Va recobrir d’or els capitells i les motllures, però les cinc bases les va fer de bronze.