EL PENTATEUC

ÈXODE

 35

 

 

L’observança del dissabte

1 Moisès va convocar tota la comunitat dels fills d’Israel i els digué: “Aquests són els manaments que el Senyor ordena complir:
2 Durant sis dies treballareu, però el dia setè serà sant per a vosaltres, de repòs absolut en honor al Senyor. Qui faci cap treball en aquell dia morirà.
3 No encendràs foc en dia de dissabte, en cap dels teus assentaments.”

Aportacions per al Santuari

4 Moisès va parlar així a tota la comunitat dels fills d’Israel: “Això és el que el Senyor ordena:
5 Recolliu d’entre vosaltres una ofrena per al Senyor. Tothom qui sigui generós de cor, que porti l’ofrena per al Senyor: or, plata i bronze;
6 tela morada, porpra i escarlata; lli i pèl de cabra;
7 pells de be tenyides de vermell, cuiros i fusta d’acàcia;
8 oli per a l’enllumenat, espècies aromàtiques per a l’oli de la unció i per a l’encens perfumat;
9 pedres d’ònix i pedres d’encastar per a l’efod i el pectoral.

La tasca dels artesans

10 Que tots els artesans experts d’entre vosaltres es reuneixin per a fabricar tot allò que el Senyor ha ordenat:
11 el Tabernacle, la seva tenda amb la coberta, els gafets i els taulons, els travessers, les columnes i les bases;
12 l’arca amb les seves barres, el propiciatori i el vel de la cortina;
13 la taula amb les seves barres i tots els seus utensilis, el pa de la proposició;
14 el lampadari amb els seus accessoris, els gresols i l’oli per a l’enllumenat;
15 l’altar de l’encens amb les seves barres, l’oli de la unció i l’encens aromàtic, la cortina d’ingrés per a l’entrada del tabernacle;
16 l’altar de l’holocaust amb el seu enreixat de bronze, les seves barres i els seus utensilis, la pila amb el seu suport;
17 les cortines del pati, les columnes amb les seves bases i la cortina d’entrada al pati;
18 les estaques del tabernacle i les estaques del pati amb les seves cordes;
19 els ornaments de cerimònia per al servei del santuari, les vestidures sagrades per al sacerdot Aaron i les vestidures dels seus fills per al ministeri sacerdotal.”
20 Llavors, tota la comunitat dels fills d’Israel es va retirar de la presència de Moisès.

L’aportació popular

21 Tots aquells a qui el seu cor impulsava i el seu esperit movia a generositat van tornar portant l’ofrena del Senyor per a l’obra del Tabernacle de la Reunió, per a tot el seu servei i per a les vestidures sagrades.
22 Venien homes i dones: tots els qui eren moguts pel seu cor generós portaven braçalets, arracades, anells, collarets i tota mena d’objectes d’or. Cadascú duia l’ofrena d’or que havia dedicat davant el Senyor.
23 Tots els qui tenien teles morades, porpra, escarlata, torçal de lli, pèl de cabra, pells de be tenyides de vermell i cuiros, ho portaven.
24 Tots els qui havien fet una ofrena alçada de plata o bronze, la duien al Senyor. També tots els qui tenien fusta d’acàcia que fos útil per a qualsevol obra del servei, la van portar.
25 Totes les dones que tenien traça a filar a mà van filar fil morat, porpra, escarlata i torçal de lli.
26 També totes aquelles dones que tenien l’habilitat de filar el pèl de cabra, en van filar.
27 Els principals van portar pedres d’ònix i pedres d’encastar per a l’efod i per al pectoral;
28 i espècies; i oli per a l’enllumenat, per a la unció i per a l’encens perfumat.
29 Tots els fills d’Israel als quals el cor movia a contribuir en l’obra que el Senyor, per mitjà de Moisès, havia manat que es fes, van portar una ofrena voluntària al Senyor, tant els homes com les dones.

Designació dels artesans

30 Moisès digué als fills d’Israel: “Mireu, el Senyor ha designat Bessalel, el fil d’Urí, fill d’Hur, de la tribu de Judà,
31 i l’ha omplert de l’Esperit de Déu, en habilitat, coneixement i saber, en tota mena de treballs,
32 per a idear projectes, per a treballar l’or, la plata i el bronze;
33 per a cisellar pedres d’encast, per a entallar la fusta i per a tota artesania;
34 i li ha posat al cor la capacitat d’ensenyar; igual que a Oholiab, fill d’Ahissamac, de la tribu de Dan.
35 Els ha omplert d’habilitat per a fer tota mena de treballs artístics: de gravador, de projectista, de brodador en teixits morats, porpra, escarlata i torçal de lli, i de teixidor. Estan capacitats per a dur a terme qualsevol classe de treball i per a dissenyar projectes.