EL PENTATEUC

ÈXODE

 29

 

 

La consagració dels sacerdots

1 Això és el que has de fer amb ells a fi de consagrar-los perquè seguin els meus sacerdots: Pren un vedell jove i dos moltons sense defecte,
2 pa àzim i coques sense llevat pastades amb oli, i pastes sense llevat untades amb oli. Ho faràs amb flor de farina de blat.
3 Ho posaràs en una panera, i ho presentaràs juntament amb el vedell i els dos moltons.
4 Faràs que es presentin Aaron i els seus fills a l’entrada del Tabernacle de la Reunió i els rentaràs amb aigua.
5 Després prendràs les vestidures i vestiràs Aaron amb la túnica, el mantell, l’efod i el pectoral, que cenyiràs amb la cinta de l’efod.
6 Al cap li posaràs la mitra, i sobre la mitra hi col·locaràs la diadema santa.
7 Llavors prendràs l’oli de la unció i, vessant-lo sobre el seu cap, l’ungiràs.

Un sacerdoci perpetu

8 Després faràs venir els seus fills i els vestiràs amb les túniques;
9 cenyiràs Aaron i els seus fills amb les faixes, i els enrotllaràs les mitres, i quedarà establert per a ells un sacerdoci perpetu. Així investiràs Aaron i els seus fills.
10 Faràs acostar el vedell davant el Tabernacle de la Reunió, i Aaron i els seus fills posaran les mans sobre el cap del vedell.
11 Després degollaràs el vedell a la presència del Senyor, a l’entrada del Tabernacle de Reunió.
12 Prendràs sang del vedell i amb el teu dit untaràs els corns de l’altar, i tota la sang sobrera la vessaràs al peu de l’altar.
13 Prendràs tot el greix que cobreix els intestins, el lòbul del fetge i els dos ronyons, amb el greix que els cobreix, i ho cremaràs a l’altar.
14 Però la carn del vedell, amb la pell i la femta, la cremaràs fora del campament: és un sacrifici pel pecat.
15 Després prendràs un dels moltons i Aaron i els seus fills posaran les mans sobre el cap del moltó.
16 Tot seguit degollaràs el moltó, prendràs la seva sang i l’escamparàs sobre l’altar, tot al seu voltant.
17 Després esquarteraràs el moltó, i quan hagis rentat les seves entranyes i les seves potes, les posaràs damunt els quarters i el cap,
18 i cremaràs tot el moltó a l’altar. És un holocaust per al Senyor, un perfum suau, una ofrena encesa per al Senyor.
19 Després prendràs l’altre moltó, i Aaron i els seus fills posaran les mans sobre el cap del moltó.
20 Tot seguit degollaràs el moltó, prendràs part de la seva sang i n’untaràs el lòbul de l’orella dreta d’Aaron, el lòbul de l’orella dreta dels seus fills, el polze de la mà dreta i el dit gros del peu dret; i la sang sobrera l’escamparàs sobre l’altar, tot al seu voltant.
21 Després prendràs sang de damunt l’altar i oli de la unció i ho espargiràs sobre Aaron i els seus vestits, i sobre els seus fills i els seus vestits. Així quedarà consagrat ell i els seus fills, i tots els seus vestits.

L’ofrena davant el Senyor

22 Del moltó, en prendràs el greix, la cua, el greix que cobreix els intestins, el lòbul del fetge i els dos ronyons, amb el greix que els cobreix, i la cuixa dreta, perquè és un moltó de consagracions.
23 De la panera d’àzims que estarà a la presència del Senyor, prendràs un panet, una coca de pa oliat i una pasta,
24 i tot el conjunt el posaràs a les mans d’Aaron i dels seus fills, i ho gronxaràs com a ofrena bransolejada davant del Senyor.
25 Tot seguit els ho retiraràs de les mans i ho cremaràs a l’altar, damunt l’holocaust. És un perfum suau per al Senyor, una ofrena encesa per al Senyor.
26 Prendràs també el pit del moltó de les consagracions corresponent a Aaron i el gronxaràs com a ofrena bransolejada davant el Senyor: serà la teva porció.
27 Així consagraràs el pit de l’ofrena bransolejada i la cuixa de l’ofrena alçada, tot el que ha estat gronxat i alçat del moltó de les consagracions i que correspon a Aaron i als seus fills;
28 i seran d’Aaron i els seus fills, com a porció legal perpètua, de part dels fills d’Israel, ja que és una ofrena alçada. I en els sacrificis d’acció de gràcies dels fills d’Israel hi haurà ofrena alçada de part seva en honor al Senyor.
29 Les vestidures sagrades que són d’Aaron passaran als seus fills després d’ell, a fi que vestits amb elles rebin la unció i la consagració.
30 Durant set dies les vestirà aquell dels seus fills que l’hagi de succeir en el sacerdoci, quan entri al Tabernacle de la Reunió per a oficiar en el Lloc Sant.

El menjar i els set dies de consagració

31 Prendràs el moltó de les consagracions i couràs la seva carn en un lloc sant.
32 Aaron i els seus fills menjaran la carn del moltó i el pa de la panera a l’entrada del Tabernacle de la Reunió.
33 Així menjaran tot allò que haurà servit per a la seva expiació, quan van ser investits i consagrats; però cap estrany no en podrà menjar, perquè són coses sagrades.
34 I si d’aquella carn de les consagracions, o d’aquell pa, en sobrava fins l’endemà, consumiràs al foc totes les sobres; ningú no en pot menjar, perquè són coses sagrades.
35 Això, doncs, és el que has de fer amb Aaron i els seus fills, tal com t’ho he manat. La seva consagració durarà set dies,
36 i cada dia oferiràs un vedell en expiació, com a sacrifici pel pecat; i purificaràs del pecat l’altar quan en facis l’expiació; després l’has d’ungir per a consagrar-lo.
37 Durant set dies faràs l’expiació per l’altar i el consagraràs. L’altar esdevindrà cosa santíssima; tot el que toqui l’altar quedarà santificat.

Les ofrenes diàries

38 Això és el que oferiràs sobre l’altar: dos anyells d’un any, cada dia, perpètuament.
39 Oferiràs un anyell al matí i un altre al capvespre.
40 Amb el primer anyell, oferiràs una desena part d’un efà de flor de farina (tres quilos) pastada amb la quarta part d’un hin d’oli verge (un litre), i, com a libació, una quarta part d’un hin de vi.
41 L’altre anyell, l’oferiràs al capvespre, amb la mateixa oblació vegetal del matí i amb la mateixa libació, com a perfum suau. És una ofrena encesa per al Senyor,
42 en holocaust perpetu per a les vostres generacions, a l’entrada del Tabernacle de la Reunió, a la presència del Senyor, on vindré a vosaltres per parlar amb tu.
43 En aquell lloc em trobaré amb els fills d’Israel, i serà santificat amb la meva glòria.
44 Santificaré el Tabernacle de la Reunió i l’altar, i santificaré Aaron i els seus fills perquè siguin els meus sacerdots.
45 Habitaré enmig dels fills d’Israel i seré el seu Déu.
46 Així sabran que jo, el Senyor, sóc el seu Déu, que els vaig treure de la terra d’Egipte per tal d’habitar enmig d’ells. Jo, el Senyor Etern, sóc el seu Déu.